Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang đại hội đồng cổ đông (bất thường)

Thứ Sáu, 07/09/2012, 15:15 (GMT+7)

HGĐT- Như Báo Hà Giang đã đưa bài phản ánh về việc “Vì sao người lao động ở Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang không có việc làm, không có lương nhiều tháng nay” nguyên nhân xuất phát từ việc khi tổ kiểm tra của công ty kiểm tra phát hiện thấy tài sản, tài chính của công ty bị những người có trách nhiệm gây thất thoát nghiêm trọng với số lượng lớn, vốn góp của Công ty Cổ phần Đồng Tâm thiếu nhiều.


Để làm sáng tỏ những vấn đề trên, ngày 10.6.2012 thực hiện theo Luật doanh nghiệp năm 2005 công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để nghe báo cáo tình hình tài sản, tài chính, vốn góp của cổ đông và bầu chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát nhưng không thành, vì vắng mặt ông chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, kế toán trưởng.


Để đảm bảo đúng Luật doanh nghiệp năm 2005, và điều lệ của Công ty cổ phần xi măng Hà Giang, ngày 5.9.2012, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Minh Nhâm, Trưởng ban kiểm soát, Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (bất thường) để thông qua báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua, đồng thời chất vấn, đề nghị HĐQT, Ban giám đốc, phòng kế toán giải trình làm rõ yêu cầu của cổ đông về các vấn đề tài chính, tài sản của công ty, vốn góp của Công ty Cổ phần Đồng Tâm và vì sao người lao động không có lương, không có việc làm từ tháng 4.2012 đến nay…Dự Đại hội có 69/100 cổ đông (vắng mặt Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, phó giám đốc công ty).

           
Do tỷ lệ cổ đông không đảm bảo, đặc biệt vắng mặt chủ tịch HĐQT, ban giám đốc công ty là những cổ đông sở hữu 58% vốn điều lệ nên đại hội không thể tiếp tục tiến hành được. Tuy nhiên các cổ đông đã thống nhất cao và đề nghị ông Trưởng ban kiểm soát tiếp tục họp để làm rõ những sai phạm của ban lãnh đạo công ty trong thời gian vừa qua về vốn góp chưa đủ của công ty Đồng Tâm, về tài chính, tài sản bị thất thoát của công ty.

           
Theo yêu cầu của cổ đông về những vấn đề trên ông Phùng Minh Thoại, Kế toán trưởng của công ty cũng đã giải trình những vấn đề cốt lõi còn vướng mắc hiện nay. Tuy nhiên, việc giải trình của ông Thoại chưa rõ ràng, chưa được các cổ đông đồng tình…

           
Kết luận cuộc họp các cổ đông đồng tình và nhất trí cao đề nghị Ban kiểm soát tiếp tục thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra toàn bộ tài sản, xác định về vốn góp của cổ đông, riêng về phần tài chính của công ty các cổ đông có đơn đề nghị các cơ quan pháp luật điều tra làm rõ.


Quang Tuấn
.