Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Thứ Sáu, 15/10/2021, 17:03 (GMT+7)

BHG - Ngày 15.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, tỉnh Hà Giang và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện tham gia, góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Tham dự có các đồng chí: Lý Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV, tỉnh Hà Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Lý Thị Lan phát biểu tại hội thảo
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV, tỉnh Hà Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Lý Thị Lan phát biểu tại hội thảo

Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành năm 2006, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2009 và năm 2019 đã tạo lập được môi trường pháp lý hữu hiệu nhằm phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, trước yêu cầu chủ động tích cực hội nhập quốc tế cũng như nhằm đáp ứng các nghĩa vụ đã cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia thì các quy định về sở hữu trí tuệ đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế. Vì vậy, việc ban hành Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết. Dự thảo Luật lần này đã sửa đổi, bổ sung với phạm vi và số lượng các điều luật sửa đổi khá lớn với 93 điều trên tổng số 222 điều của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành (trong đó bổ sung 12 điều, sửa đổi 81 điều); bãi bỏ 2 điều (Điều 5, Điều 215).

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó tập trung vào các nội dung: Về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; dự thảo Luật này cần chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ một số khái niệm về quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng, bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu công nghiệp, quy định về dịch vụ, điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, quy định về xử phạt vi phạm hành chính xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để Luật được đầy đủ, hoàn thiện hơn và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

Tin, ảnh: LÊ HẢI

.