Sử dụng ứng dụng i-Speed để đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet

Thứ Tư, 02/06/2021, 19:00 (GMT+7)

BHG - Ứng dụng i-Speed do Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, phát triển với chức năng đo kiểm, chấm điểm chất lượng dịch vụ Internet thực tế tại thời điểm đo và là công cụ để Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đo kiểm, thống kê, thu thập dữ liệu và xây dựng các chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước về Viễn thông, Internet tại mỗi tỉnh, thành. Đồng thời người sử dụng có thể dựa trên kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet để phản ánh với nhà cung cấp dịch vụ nhằm cải thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ đã cung cấp.

Để góp phần ủng hộ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sản phẩm “Make in Viet Nam”. Người dân cần tải và sử dụng ứng dụng i-Speed để đo kiểm, so sánh chất lượng dịch vụ Internet với nhà cung cấp dịch vụ. Bạn đọc kích vào đường link dưới để xem hướng dẫn.

>>Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Speed

 

.