Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V

Thứ Năm, 08/04/2021, 10:00 (GMT+7)

BHG - Ngày 25.11.2019, Ban tổ chức Hội thi STKT tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-BTCHT về việc triển khai Hội thi STKT tỉnh Hà Giang lần thứ V (2020- 2021). Theo đó, các giải pháp dự thi gồm 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ giải pháp dự thi là ngày 25.7.2021.

Đến nay, thời gian phát động Hội thi đã sắp kết thúc. Để có căn cứ tổng hợp, xem xét và tổ chức Hội đồng chấm các sản phẩm dự thi đảm bảo tiến độ, hiệu quả; ngày 7.4.2021, Ban tổ chức Hội thi STKT tỉnh ban hành Công văn số 26/LHH-VP về việc triển khai Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (2020 – 2021), đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, các huyện, thành phố, Hội Doanh nghiệp và Liên minh HTX tỉnh phổ biến, hướng dẫn các đơn vị (các tổ chức KHCN, cơ quan triển khai nhiệm vụ KHCN, doanh nghiệp, hợp tác xã...) theo lĩnh vực ngành/chuyên môn quản lý hoàn thiện hồ sơ giải pháp tham dự Hội thi. Đồng thời, tổng hợp hồ sơ dự thi, gửi Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh làm căn cứ tổ chức Hội đồng chấm giải cấp tỉnh và gửi giải pháp đăng ký tham dự Hội thi toàn quốc đảm bảo thời gian quy định. 

Thời gian triển khai Hội thi từ nay đến 25.7.2021, UBND các huyện/thành phố; các sở/ngành, đơn vị đôn đốc triển khai và lựa chọn, tống hợp sản phẩm, giải pháp dự thi gửi Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổng hợp. Từ 26.7 đến 15.8.2021, Ban tổ chức Hội thi tổ chức chấm và lựa chọn các giải pháp tiêu biểu tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần  thứ 16 (2019-2021).

Thành phần hồ sơ dự thi (2 bộ), gồm: Phiếu đăng ký dự thi; bản mô tả giải pháp dự thi; toàn văn giải pháp dự thi. Được đựng trong phong bì dán kín nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (2019-2021)”.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, phố Hoàng Văn Thụ, tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang; Điện thoại: 0219.3866159; 0936343363 (đ/c Ngọc Anh).

(Thể lệ Hội thi đăng tải trên website: lienhiephoihagiang.org.vn - mục thông báo)

Đ.T

.