Hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chương trình tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42

Thứ Sáu, 29/01/2021, 11:11 (GMT+7)

BHG - Sáng 29.1, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Chương trình tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành và các hội thành viên.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh kết luận hội thảo.
Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh kết luận hội thảo.

Mục đích của hội thảo nhằm lấy ý kiến của các sở, ban, ngành và các chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến, hoàn thiện dự thảo Chương trình cho BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ số 42. Theo đánh giá, sau gần 10 năm hoạt động, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ với 10 hội thành viên, có trên 10.000 hội viên liên kết. Đồng thời, từng bước khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tư vấn, phản biện, giám định xã hội; truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật; thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo; triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu đưa tiến bộ KH-CN áp dụng vào thực tiễn và đời sống… Tuy nhiên, thực tế hoạt động vẫn còn một số hạn chế trong chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 42; khả năng thu hút, năng lực tập hợp trí thức KH-CN chưa cao. Một số hội thành viên hoạt động chưa đạt hiệu quả; thiếu cơ chế, chính sách phục vụ hoạt động…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp với quan điểm xây dựng, đưa KH-CN trở thành động lực để phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Các giải pháp trọng tâm, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện mô hình Đảng lãnh đạo đối với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội thành viên chuyên ngành trực thuộc; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thể chế hóa, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Liên hiệp hội; Tăng cường mối quan hệ giữa trí thức KH-CN với các cấp ủy, chính quyền…

Trên cơ sở góp ý, lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Chương trình thực hiện Chỉ thị số 42 và báo cáo ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

.