Nâng cao công tác quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 22/12/2020, 10:03 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) đã đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đo lường trên tất cả các lĩnh vực và thể hiện rõ vai trò trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy sự phát triển KT – XH của tỉnh. 

Cán bộ Petrolimex Hà Giang kiểm tra, đảm bảo tiêu chuẩn đo lường tại các cây xăng.
Cán bộ Petrolimex Hà Giang kiểm tra, đảm bảo tiêu chuẩn đo lường tại các cây xăng.

Thực hiện Pháp lệnh Đo lường (ĐL) và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, những năm qua, Chi cục TCĐLCL, Sở KH&CN đã tập trung chỉ đạo và có những biện pháp tích cực để đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ĐL trên địa bàn, như: Đầu tư trang thiết bị, chuẩn đo lường phục vụ công tác kiểm định; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý có đủ năng lực và trình độ chuyên môn nhằm không ngừng nâng cao năng lực kiểm định ĐL của Chi cục TCĐLCL; trang bị một số cân đối chứng tại các chợ ở huyện, thành phố để phát huy vai trò tự giám sát của nhân dân. Đồng thời, tổ chức kiểm định lưu động tại khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đo lường và phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các quy định có liên quan trong lĩnh vực ĐL.

Theo số liệu thống kê của Chi cục TCĐLCL tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 88.840 phương tiện đo (PTĐ) đang được sử dụng, trong đó có 814 PTĐ hết hiệu lực kiểm định. Năm 2020, Chi cục đã chủ trì kiểm tra 4 cuộc, tổng số cơ sở được kiểm tra là 63 cơ sở sử dụng PTĐ và 17 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn. Theo đó, tổng số PTĐ được kiểm tra là 2.069 PTĐ đang được sử dụng. Đối với kiểm tra ĐL chất lượng kinh doanh xăng dầu và hàng đóng gói sẵn đã kiểm tra 5 huyện với 35 cửa hàng với 334 PTĐ các loại; kiểm tra PTĐ nhóm 2 trong đo đếm điện năng, nước sinh hoạt được 8 cơ sở, trong đó có 4 điện lực và 4 trung tâm dịch vụ cấp, thoát nước với tổng số PTĐ đang sử dụng 87.431 PTĐ các loại, bao gồm công tơ điện và đồng hồ đo nước lạnh. Đối với các phương tiện đo áp suất, lưu lượng, nhiệt độ, điện, điện tử tại các nhà máy thủy điện đã kiểm tra được 8 cơ sở với tổng số 625 PTĐ các loại…

Song song với việc bảo đảm công tác quản lý nhà nước về đo lường trong việc hướng dẫn, tuyên truyền các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện công bố tiêu chuẩn, hợp chuẩn, hợp quy và thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng, công tác nâng cao năng lực, chuyên mô,n nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ cũng là một trong những yếu tố quan trọng.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về ĐL của các cấp, các ngành chưa thực sự đồng bộ, đặc biệt là tại các huyện và thành phố còn nhiều hạn chế. Việc thông tin tuyên truyền hoạt động ĐL chưa được nâng cao. Hiện nay vẫn còn nhiều cấp quản lý, lĩnh vực quản lý chưa thực sự quan tâm, đặc biệt là PTĐ ngoài thị trường tự do như PTĐ tại các chợ, các điểm bán lẻ, các xưởng may và các nhà máy thu mua chế biến, thủy điện. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo của cấp huyện, thành phố đối với các xã, phường, thị trấn chưa sát sao…

Vì vậy, để nâng cao công tác quản lý nhà nước về ĐL, theo Chi cục TCĐLCL cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, nhất là ở các tuyến vùng sâu, vùng xa, biên giới; tăng cường kiểm tra, giám sát năng lực thái độ thực thi công vụ, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về TCĐLCL sản phẩm hàng hóa. Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ trong ngành.

Bài, ảnh: HỒNG CỪ

.