Hội thảo tư vấn phản biện dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư xử lý chất thải rắn

Thứ Sáu, 12/06/2020, 14:57 (GMT+7)

BHG - Sáng 12.6, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Trung tâm Địa môi trường và tổ chức lãnh thổ, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam; đại diện các sở: Tài nguyên & Môi trường, Tài Chính, Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng…

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo.

Thời gian qua, hoạt động phân loại, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra. Hoạt động đầu tư dịch vụ xử lý chất thải chưa thu hút được các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước tham gia. Do vậy, việc HĐND tỉnh xây dựng, ban hành một nghị quyết là rất cần thiết và phù hợp để kịp thời giải quyết những bất cập trong xử ký chất thải rắn sinh hoạt, thúc đẩy đầu tư các khu xử lý trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóp góp ý kiến để dự thảo nghị quyết được hoàn chỉnh, nâng cao tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, bổ sung các căn cứ pháp lý để ban hành chính sách; cần có quy định cụ thể về ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư, các đối tượng áp dụng chính sách. Xây dựng nguyên tắc áp dụng chính sách phải phù hợp với công nghệ và khả năng kinh tế, điều kiện vận hành của địa phương; đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn về môi trường. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm các quy định về mức hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại vùng nông thôn. Cần xây dựng cơ chế giám sát và nguồn lực thực hiện chính sách để nghị quyết sẽ có hiệu quả và đi vào cuộc sống…

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

.