Hội thảo đánh giá tình hình thực thi Luật tiếp cận thông tin

Thứ Sáu, 05/06/2020, 15:07 (GMT+7)

BHG - Sáng 5.6, tại Nhà khách Hà An, Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (Hà Nội) tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình thực thi Luật tiếp cận thông tin (TCTT) trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị tổ chức; đại diện một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Luật TCTT được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ 1.7.2018 nhằm thúc đẩy tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp với sự tham gia của người dân trong quản trị công. Qua khảo sát sau 2  năm triển khai, việc thực thi Luật TCTT được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; tạo chuyển biến trong nhận thức về quyền TCTT của công dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn bộc lộ một số hạn chế trong việc cập nhật, nghiên cứu, tìm hiểu về chính sách; đội ngũ làm công tác phổ biến còn ít nên chưa đáp ứng được yêu cầu; việc tiếp cận chính sách, pháp luật, tại các vùng sâu, vùng xa còn khó khăn...

Tháng 2.2019, Liên minh Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh triển khai Dự án khảo sát việc công khai, minh bạch TT theo Luật TCTT và Luật Khoáng sản năm 2010 trong lĩnh vực khoáng sản. Phương pháp đánh giá bao gồm nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn, khảo sát thực địa tại xã Minh Sơn (Bắc Mê). Thông qua giám sát, đối thoại, TT về thu, chi, danh mục sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đã được công khai. TT nguồn thu phí bảo vệ môi trường từ khai thác khoáng sản đã được ngành chức năg đăng tải công khai trên các phương tiện TT đại chúng. Tuy nhiên, việc công khai TT tại cấp xã bằng hình thức niêm yết bảng tin, trang TT điện tử chưa được thực hiện. Người dân thiếu thông tin về quy hoạch, báo cáo quản lý Nhà nước về khoáng sản, an toàn môi trường, nguồn nước…

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận tập trung vào tình hình triển khai Luật TCTT tại các địa phương, những khó khăn và giải pháp triển khai hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, vận động sự tham gia của cộng đồng trong triển khai thực hiện Luật TCTT. Phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong triển khai thi hành luật…

Tin, ảnh: P.HOAN - H.NHẬT

.