Tư vấn, phản biện định mức kinh tế, kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Thứ Ba, 25/06/2019, 14:39 (GMT+7)

BHG - Sáng 25.6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (KH&KT) tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Dự thảo quy định: “Định mức kinh tế, kỹ thuật (KT-KT) trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh” (Định mức KT-KT). Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Hồng Kỳ chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý ở T.Ư và tỉnh...

Toàn cảnh Hội thảo tư vấn, phản biện Định mức KT - KT trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
 Hội thảo tư vấn, phản biện định mức KT - KT trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Dự thảo Định mức KT-KT do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư; Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) là đơn vị tư vấn xây dựng định mức. Nội dung Định mức KT-KT được lập cho 4 lĩnh vực, gồm: Định mức lao động trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; tiêu hao vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; chi phí quản lý doanh nghiệp. Hình thức trình bày tập Định mức KT-KT gồm 1 báo cáo tổng hợp, 3 tập phụ lục tính định mức lao động và đơn giá tiền lương cho địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh… Tuy nhiên, trong thời gian đơn vị tư vấn xây dựng định mức, nhiều quy định về quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã thay đổi nhưng chưa được cập nhật đầy đủ; nội dung Định mức KT-KT chưa bám sát các quy định mới của Luật Thủy lợi, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành khác.

Tại hội thảo, các đại biểu có nhiều ý kiến tư vấn, phản biện về dự thảo Định mức KT-KT liên quan đến: Cập nhật các văn bản pháp quy mới, soát xét lại nội dung tính toán với các hạng mục công trình và kết quả tính toán; chỉnh sửa các bản thuyết minh cho hợp logic và có cơ sở trong xây dựng, tính toán định mức chi tiết, định mức tổng hợp… Trên cơ sở đó, đảm bảo Định mức KT-KT được tính đúng, đủ, tránh thất thoát, lãng phí, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh, trước khi trình UBND tỉnh ban hành, áp dụng.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.