Hội thảo tư vấn, phản biện Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

Thứ Sáu, 10/05/2019, 14:59 (GMT+7)

BHG - Ngày 10.5, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh “Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hà Giang”. Tham dự có các chuyên gia đến từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo tư vấn, phản biện Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
 Hội thảo tư vấn, phản biện Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao ý nghĩa và công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu về Dự thảo Nghị quyết của cơ quan chuyên ngành. Tuy nhiên còn một số nội dung cụ thể của Dự thảo Nghị quyết cần nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh cho hợp lý. Theo các đại biểu, tên của Dự thảo Nghị quyết chưa thật sự rõ ràng, nên viết lại cho chính xác là Nghị quyết “Ban hành chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang”, như vậy sẽ phù hợp với tên của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5.7.2018 của Chính phủ. Phạm vi điều chỉnh cần phải nêu rõ hơn và bổ sung một số sản phẩm cây, con chủ lực, có thế mạnh thuộc phạm vi được thụ hưởng chính sách của tỉnh như cây lạc, đỗ tương, con dê, cá hồi... Cụ thể hóa đối tượng áp dụng để tiện lợi cho việc tổ chức thực hiện Nghị quyết sau này, quy định cụ thể về nội dung và định mức hỗ trợ cho các đối tượng sao cho phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh. Đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn toàn tỉnh.

Đánh giá tổng thể, các đại biểu nhận thấy Dự thảo Nghị quyết chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng, thuyết phục. Do vậy, sau Hội thảo, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh sẽ gửi ý kiến thảo luận, tư vấn phản biện Dự thảo Nghị quyết cho Sở Nông nghiệp và PTNT chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: YẾN VŨ

.