Bắc Quang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc

Thứ Năm, 14/02/2019, 16:37 (GMT+7)

BHG - Trong thời kỳ CNH- HĐH phát triển mạnh như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc quản lý, điều hành và cải cách hành chính sẽ giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, ngày càng minh bạch và hiệu lực hơn. Xác định tầm quan trọng đó, những năm gần đây, việc ứng dụng CNTT của huyện Bắc Quang trong công tác quản lý, điều hành của huyện ngày càng hiệu quả.

Công tác xử lý thủ tục hành chính được cán bộ chuyên môn huyện Bắc Quang giải quyết nhanh chóng.
Công tác xử lý thủ tục hành chính được cán bộ chuyên môn huyện Bắc Quang giải quyết nhanh chóng.

Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước ở Bắc Quang đã góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng được xử lý qua mạng Internet. Đến nay, huyện Bắc Quang đã triển khai hiệu quả các phần mềm ứng dụng như: Cổng thông tin điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice cho 128 đơn vị; phần mềm quản lý thông tin cuộc họp Edoc+; sử dụng hòm thư công vụ; hệ thống dịch vụ hành chính công cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện… đã giúp nâng cao đáng kể chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT trên địa bàn. Hạ tầng CNTT cũng được chú trọng đầu tư trang bị từ huyện đến xã, thị trấn, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động tại địa phương. Đến hết năm 2018, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có hệ thống cáp quang internet; tỷ lệ xã, thị trấn có sóng 3G đạt trên 80%; tỷ lệ phủ sóng 4G trên 70%; tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động trên 90%, khu tập trung đông dân cư đạt 100%. Tỷ lệ máy tính đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước đạt 1,5 người/máy vi tính, trong đó tỷ lệ máy tính có kết nối Internet đạt trên 95%. Áp dụng triển khai hiệu quả hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của huyện và 23 xã, thị trấn. Hiện nay, toàn huyện có trên 95% cán bộ, công chức, viên chức biết sử dụng máy vi tính trong hoạt động công vụ. Từ đó, giúp nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin, kịp thời và thường xuyên, đồng thời tăng phạm vi, hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở.

Hiện toàn huyện có 24 trang thông tin điện tử (trong đó 1 trang thông tin điện tử của huyện và 23 trang thông tin điện tử các xã, thị trấn). Trong năm 2018, tổ chức biên tập và đăng tải được trên 1.000 tin, bài, ảnh; 30 chương trình phát thanh và trên 250 văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, huyện. Thực hiện tốt việc công khai kết quả thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức trên Trang thông tin điện tử huyện, các xã, thị trấn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Việc triển khai còn mang tính hình thức; chưa thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice,... nên việc trao đổi thông tin giữa một số cơ quan còn hạn chế; nguồn nhân lực chuyên trách về CNTT của một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã còn thiếu, đa số là kiêm nhiệm và chưa qua đào tạo chính quy về CNTT.

Đồng chí Ngô Văn Hiếu, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Quang cho biết: Huyện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và không ngừng phát triển hơn nữa. Trong năm 2019, phấn đấu đầu tư, xây dựng cung cấp một số dịch vụ hành chính công trực tuyến lên mức độ 4. Tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở... Tập trung quán triệt, chỉ đạo việc sử dụng phần mềm ứng dụng CNTT đã triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện. Phấn đấu trong năm 2019, trên 80% các cơ quan, đơn vị áp dụng thực hiện ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice 4.0. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn.

Bài, ảnh: Bùi Hương

.