Nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu xây dựng đề cương thành phố thông minh và thử nghiệm giải pháp nông nghiệp thông minh tại tỉnh Hà Giang"

Thứ Sáu, 11/01/2019, 09:38 (GMT+7)

BHG - Chiều 10.1, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hội đồng Khoa học chuyên đề nghiệm thu Đề tài KH&CN của tỉnh tổ chức nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu xây dựng đề cương thành phố thông minh và thử nghiệm giải pháp nông nghiệp thông minh tại tỉnh Hà Giang". Đồng chí Phan Đăng Đông, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.  

Hội đồng nghiệm thu khảo sát thực tế thử nghiệm giải pháp nông nghiệp thông minh tại Khu ứng dụng công nghệ cao xã Quyết Tiến (Quản Bạ).
Hội đồng nghiệm thu khảo sát thực tế thử nghiệm giải pháp nông nghiệp thông minh tại Khu ứng dụng công nghệ cao xã Quyết Tiến (Quản Bạ).

Đề tài "Nghiên cứu xây dựng đề cương thành phố thông minh và thử nghiệm giải pháp nông nghiệp thông minh tại tỉnh Hà Giang" do Viettel Hà Giang chủ trì thực hiện. Đề tài được triển khai với mục tiêu đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông theo các lĩnh vực của thành phố thông minh; đánh giá tính khả thi và đề xuất các lĩnh vực sẽ triển khai trong Đề án; xây dựng đề cương triển khai mô hình và thử nghiệm giải pháp nông nghiệp thông minh. Để thực hiện, Ban chủ nhiệm Đề tài đã tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT của Hà Giang, đánh giá tính khả thi theo từng lĩnh vực; tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, phân tích đánh giá để xây dựng đề cương triển khai mô hình thành phố thông minh tại Hà Giang. Đồng thời, thử nghiệm giải pháp nông nghiệp thông minh tại khu vực trồng dược liệu của Công ty Dược phẩm An Vy với quy mô 200m2 và 2.000 m2 tại Khu ứng dụng công nghệ cao xã Quyết Tiến (Quản Bạ), kết quả đã đạt các yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Đề tài "Nghiên cứu xây dựng đề cương thành phố thông minh và thử nghiệm giải pháp nông nghiệp thông minh tại tỉnh Hà Giang" được xây dựng có tác động tích cực tới triển khai, ứng dụng CNTT, tạo hiệu ứng trong việc ứng dụng CNTT của các ngành, các cấp, thúc đẩy phong trào nghiên cứu và ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Phan Đăng Đông kết luận tại hội nghị.
Phó Giám đốc Sở KH&CN Phan Đăng Đông kết luận tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã chấm 82,7/100 điểm, Đề tài đạt loại khá. Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Ban chủ nhiệm Đề tài chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề trong đề cương thành phố thông minh và đánh giá tổng hợp kết quả thử nghiệm giải pháp nông nghiệp thông minh tại Công ty dược liệu An Vy, Khu ứng dụng công nghệ cao xã Quyết Tiến. Đồng thời, đề xuất lộ trình cụ thể thực hiện Đề tài đối với từng giai đoạn khác nhau...

Tin, ảnh: Văn Long

.