Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư

Thứ Ba, 01/01/2019, 13:45 (GMT+7)

BHG - Năm 2018, dưới sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và quyết tâm trong tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong CCHC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Để đẩy mạnh CCHC, công tác xây dựng văn bản quy pháp pháp luật (QPPL) được tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chất lượng. Năm qua, tỉnh ta đã ban hành 34 văn bản để tổ chức triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực của các ngành được giao; thẩm định dự thảo 70 văn bản QPPL; UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng và ban hành các văn bản QPPL phục vụ công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Công ty Điện lực Hà Giang ra mắt bộ phận “Tiếp nhận, cung cấp các dịch vụ điện” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Công ty Điện lực Hà Giang ra mắt bộ phận “Tiếp nhận, cung cấp các dịch vụ điện” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Cùng với đó, công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa TTHC được thực hiện thường xuyên, trong đó chú trọng cắt giảm thời gian thực hiện TTHC; cơ chế “một cửa”, “một cửa” điện tử được thực hiện tốt đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch với cơ quan hành chính theo hướng hành chính phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Đến nay, tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trung bình đạt khoảng 30%. Song song CCHC, hoạt động xúc tiến đầu tư được tổ chức thường xuyên. Trong năm 2018 tỉnh ta đã phối hợp với Trường Chính sách công và Quản lý (Đại học Fulbright) xây dựng Đề tài “Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”; phối hợp với các nhà đầu tư: Tập đoàn Thiên Minh, Banyan Tree, Sun Group, Tonkin, Hoa Sao, Công ty Dược phẩm T.Ư 2 thực hiện khảo sát thực địa, thiết kế ý tưởng nhiều dự án. Đồng thời thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với các dự án; cung cấp thông tin, danh mục dự án thu hút đầu tư, trình tự thủ tục cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và các cơ chế chính sách của tỉnh cho các nhà đầu tư quan tâm đến môi trường đầu tư của tỉnh. Hoàn thành thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 240 tỷ đồng. Thẩm định thiết kế cơ sở 10/18 dự án, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 7/18 dự án, cấp Giấy phép xây dựng 5/18 dự án. Trong đó, một số dự án đã hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh như: Nhà máy Sản xuất chè xuất khẩu của Công ty Long Trà; Nhà máy Sản xuất trà hữu cơ Cao Bồ; Nhà máy Gạch tuynel Vị Xuyên và Trạm trộn bê- tông, dây truyển sản xuất cột điện bê-tông ly tâm dự ứng lực, gạch không nung và các cấu kiện bê-tông đúc sẵn… Tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án của Công ty Hào Hưng và Dự án Trang trại bò sữa của Tập đoàn TH.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp giải quyết các TTHC, cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hiện đã có 18 sở, ngành cùng với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Công ty Điện lực Hà Giang thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; 6/6 cơ quan ngành dọc của T.Ư thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông; đã có 10/11 huyện, thành phố và 195/195 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. Hiện, tỉnh ta cũng đã thiết lập Hệ thống thông tin “một cửa” điện tử dùng chung và liên thông với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh do Trung tâm Hành chính công tỉnh theo dõi, giám sát thực hiện; Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đã sẵn sàng cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 cho 23.283/24.437 TTHC, đạt 95,28%...

Việc ứng dụng CNTT – một trong yếu tố quan trọng phục vụ CCHC đã được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến nay, tỉnh ta đã đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến kết nối liên thông 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã), với quy mô 4 điểm cầu cấp tỉnh gồm Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính); 11/11 điểm cầu huyện, thành phố và 195/195 điểm cầu xã, phường, thị trấn. Hệ thống giao ban trực tuyến hoạt động thường xuyên, phục vụ kịp thời chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, tiết kiệm thời gian, chi phí; hệ thống quản lý văn bản cũng đã được kết nối liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến UBND cấp xã; 100%  các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh đã sử dụng phần mềm quản trị văn phòng, trên 85% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử, 52% văn bản có ứng dụng chữ ký số; hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức...

Nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, tỉnh ta đang duy trì hoạt động hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 47 trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị và 195 Trang thông tin điện tử xã, phường, thị trấn. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của các hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là an toàn thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước được duy trì thường xuyên.  Hệ thống “một cửa” điện tử tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh liên thông với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Để công tác CCHC đạt hiệu quả cao, bộ máy hành chính của tỉnh ta cũng được khẩn trương kiện toàn theo Nghị quyết của BCH T.Ư khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các đơn vị sự nghiệp tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; công tác tinh giản biên chế bảo đảm theo kế hoạch. Chất lượng công vụ ngày càng được đổi mới, nâng cao; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được các cơ quan quan tâm, triển khai thực hiện đúng quy định; quyền tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng được nâng cao...

Có thể thấy, trong những năm gần đây, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự quyết tâm thực hiện CCHC của các sở, ngành, địa phương, chỉ số CCHC của tỉnh ta luôn giữ vững đà tăng điểm ổn định và thăng hạng. Năm 2017 đạt 79,53 điểm, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2016; Chỉ số PCI năm 2017 đạt 59,16 điểm, xếp thứ 55/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2016 và kỳ vọng năm 2018 các chỉ số này tiếp tục giữ đà tăng trưởng khá.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.