Thành phố Hà Giang hiện đại hóa giải quyết chính sách an sinh xã hội

Thứ Bảy, 08/12/2018, 10:46 (GMT+7)

BHG - Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giải quyết chính sách an sinh xã hội (ASXH) là mục tiêu chiến lược quan trọng đã và đang được chính quyền thành phố Hà Giang triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần làm sâu sắc thêm ý nghĩa xã hội và tính nhân văn từ chính sách ASXH.

Cán bộ Phòng Lao động - TB&XH ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết chính sách an sinh xã hội.
Cán bộ Phòng Lao động - TB&XH ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết chính sách an sinh xã hội.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Giang có nhiều đối tượng hưởng chính sách ASXH. Trong đó, 1.536 đối tượng hưởng các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng, với tổng kinh phí chi trả bình quân trên 8,8 tỷ đồng/năm; 218 hộ nghèo, cận nghèo; hàng nghìn người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, hộ có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) miễn phí hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT. Đồng thời, UBND thành phố Hà Giang đang quản lý và thực hiện chế độ chính sách trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 507  cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, người phục vụ thương, bệnh binh nặng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mất sức lao động trên 81%… Cùng với đó, toàn thành phố có trên 6,6 nghìn người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc; trên 5,9 nghìn người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 107 người tham gia BHXH tự nguyện; tỷ lệ toàn dân tham gia BHYT đạt trên 95%…

Để từng bước hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm thực hiện việc ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách ASXH. Trong đó, nội dung thông tin về nhóm đối tượng hưởng chính sách ASXH được phân tích, lưu trữ và cập nhật vào các hệ thống quản lý thông tin, như: Thị trường lao động, hệ thống dữ liệu phần mềm MIS Posasoft quản lý hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội hay học sinh phổ thông được hỗ trợ chi phí học tập… Đặc biệt, trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở, một số hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng tương đối bài bản, gồm các lĩnh vực: BHXH, quản lý người có công. Trong đó, cơ quan chuyên môn của thành phố đã sử dụng phần mềm dùng chung trong các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam và sử dụng một số phần mềm nghiệp vụ như: Quản lý đối tượng hưởng BHXH, xét duyệt hồ sơ đối tượng hưởng BHXH, hệ thống quản lý thẻ BHYT, BHYT tự nguyện, quản lý thu BHXH, thống kê chi phí khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT hay hệ thống quản lý tiếp nhận hồ sơ “một cửa”... Cùng với đó, thành phố đã cập nhật đầy đủ thông tin về cơ sở dữ liệu theo cấp tỉnh và T.Ư về mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ trên phầm mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu liệt sỹ” của Cục Người có công (Bộ Lao động – TB&XH). Ứng dụng phần mềm “Quản lý hồ sơ đối tượng người có công” (Molisa-Online), “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công”. Trên cơ sở đó, cập nhật, quản lý thông tin và phục vụ hoạt động chi trả trợ cấp đối với người có công; quản lý hồ sơ đối tượng và danh sách chi trả trợ cấp; quản lý công tác lập dự toán, cấp phát kinh phí, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công… Đặc biệt, nhằm quản lý và thực hiện tốt chính sách ASXH, Phòng Lao động – TB&XH thành phố đã tiến hành cập nhật toàn bộ dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố vào Hệ thống Quản lý thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội để sử dụng thường xuyên...

Phát huy những kết quả trên, giai đoạn 2018 – 2020, UBND thành phố tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu: Ứng dụng CNTT trong đăng ký, giải quyết chính sách, chi trả cho đối tượng thụ hưởng chính sách ASXH. Trên cơ sở đó, bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ số đầu vào, đầu ra, bảo đảm các cơ sở dữ liệu thành phần cập nhật, quản lý, tích hợp và trao đổi cơ sở dữ liệu ASXH. Đồng thời, triển khai cơ sở dữ liệu về ASXH, gồm thông tin cơ bản về công dân là đối tượng của các chính sách: Trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, BHXH, BHYT và bảo hiểm nhân thọ. Từng bước kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về ASXH. Cùng với đó, triển khai cấp thẻ ASXH điện tử để tích hợp các loại giấy tờ công dân như: Sổ hưởng trợ cấp, thẻ BHYT, sổ BHXH, thẻ mã số thuế cá nhân và các giấy tờ khác có liên quan vào thẻ ASXH. Điều này nhằm giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, Bảo hiểm nhân thọ, BHXH, BHYT... giúp người dân thụ hưởng thuận lợi các chính sách ASXH...

Thực tiễn cho thấy, việc ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách ASXH có vai trò quan trọng đối với người dân và các đối tượng hưởng chính sách ASXH, tạo sự nhanh chóng, thuận tiện, chính xác thông tin. Qua đó, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực ASXH trên địa bàn TPHG...

Bài, ảnh: HẢI ANH

.