123
Thành phố Hà Giang chú trọng ứng dụng chữ ký số trong cơ quan Nhà nước - Báo Hà Giang điện tử

Thành phố Hà Giang chú trọng ứng dụng chữ ký số trong cơ quan Nhà nước

Thứ Năm, 06/12/2018, 10:43 (GMT+7)

BHG - Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Hà Giang đã sử dụng chữ ký số trong việc ban hành, trao đổi văn bản, báo cáo tích hợp qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice, như: Văn phòng HĐND – UBND thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, UBND phường Minh Khai, phường Quang Trung…

Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Hà Giang Lý Thị Yêu sử dụng chữ ký số ban hành báo cáo của cơ quan
Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Hà Giang Lý Thị Yêu sử dụng chữ ký số ban hành báo cáo của cơ quan

Bắt đầu từ tháng 11.2018, việc sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong tất cả các văn bản, báo cáo thông thường trở thành yêu cầu bắt buộc đối với lãnh đạo các phòng, ban chức năng, Chủ tịch UBND 8/8 xã, phường trực thuộc UBND TP. Hà Giang. Việc làm này góp phần đảm bảo hiệu lực văn bản điện tử, hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm, hạn chế văn bản thủ công, truyền thống; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong trao đổi văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

Đặc biệt, việc sử dụng chữ ký số trong tất cả các văn bản, báo cáo thông thường trở thành nội dung quan trọng để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Hà Giang. Qua đó, thiết thực phục vụ công tác cải cách hành chính, từng bước hướng tới hệ thống hành chính điện tử.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

 

.