123
Phát triển ngành Đo lường hiện đại, hội nhập quốc tế - Báo Hà Giang điện tử

Phát triển ngành Đo lường hiện đại, hội nhập quốc tế

Thứ Sáu, 19/01/2018, 07:46 (GMT+7)

BHG- Ngày 20.1.1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh 08/SL về Đo lường. Đây là dấu mốc quan trọng cho hoạt động đo lường của nước ta, sớm tạo điều kiện thuận lợi để đưa công tác đo lường nước ta vào dòng chảy của văn minh và tiến bộ trên toàn thế giới.

Sắc lệnh đã xác định và giải quyết đúng đắn nhiều nội dung của công tác quản lý nhà nước về đo lường ở nước ta thời kỳ đó, như: Đơn vị đo lường hợp pháp, quản lý việc sử dụng và sản xuất dụng cụ đo, xử lý các vi phạm về đo lường... Để ghi nhận những đóng góp lớn lao vào sự nghiệp phát triển KT-XH của đo lường, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 20.1 hàng năm là “Ngày Đo lường Việt Nam”. Đây là sự đánh giá, biểu dương của Nhà nước đối với những thành tựu mà Đo lường Việt Nam đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua; là sự động viên, đánh giá cao công tác của đông đảo cán bộ, công chức, các nhà khoa học đã và đang công tác, hoạt động trong ngành Đo lường.

Trải qua 68 năm, ngành Đo lường đã lớn mạnh, hình thành mạng lưới rộng khắp từ Trung ương đến địa phương và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến, đảm bảo AN-QP và xây dựng đất nước. Ngành đã tích cực phục vụ hoạt động thông tin, liên lạc, kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm, định lượng hàng hóa trong mua bán, giao nhận... góp phần phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, trong khám, chữa bệnh... Có thể nói, ngành Đo lường luôn có mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển KT – XH và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Đối với tỉnh ta, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện tốt việc đảm bảo tính pháp lý và tính thống nhất về đo lường, đảm bảo công bằng giao dịch thương mại, đồng thời giúp các doanh nghiệp có sở sở đảm bảo hoạt động quản lý chất lượng. Tổ chức tốt công tác kiểm tra, thanh tra nhằm ngăn chặn các gian lận trong đo lường thương mại bán lẻ, hướng dẫn các tập thể, cá nhân chấp hành nghiêm pháp lệnh và các quy định của pháp luật về đo lường. Chú trọng kiểm tra các phương tiện đo ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến và triển khai các quy định của pháp luật về lĩnh vực này đã được tổ chức kịp thời.

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ ký ban hành Sắc lệnh 08/SL về Đo lường, để thể hiện lòng biết ơn và thành kính đối với Bác, toàn ngành Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Việt Nam nói chung, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Giang nói riêng cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển Đo lường Việt Nam hiện đại, hội nhập quốc tế, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

NGUYỄN DOÃN (Sở Khoa học và Công nghệ)

.