123
Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế - Báo Hà Giang điện tử

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế

Thứ Tư, 27/12/2017, 08:31 (GMT+7)

BHG - Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý thuế (QLT), gắn với quá trình cải cách hành chính thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động QLT có tính liên kết, tự động hóa cao, điều này thể hiện rõ trong ứng dụng QLT điện tử, đã khắc phục cơ bản những bất cập, sai sót về số liệu khi thực hiện thủ công; thực hiện minh bạch thủ tục hành chính (TTHC) thuế, cung cấp dịch vụ thuế điện tử phục vụ người nộp thuế và doanh nghiệp thuận lợi khi thực hiện nghĩa vụ thuế; thực hiện liên kết thông tin với các ngành, đơn vị liên quan, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong quản lý.

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào tất cả các khâu, hỗ trợ xử lý nghiệp vụ trong quá trình giải quyết TTHC về thuế, hỗ trợ cán bộ QLT theo quy trình nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện. Năm 2017, ngành Thuế đã triển khai các ứng dụng như: Phân tích thông tin rủi ro (TPR) cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; ứng dụng các khoản thu liên quan đến đất và phương tiện; ứng dụng quản lý tài sản tập trung; phần mềm quản lý tuyển dụng, nhập dữ liệu thí sinh đăng ký tuyển dụng; ứng dụng hoàn thuế điện tử cho các doanh nghiệp, dự án đầu tư, kinh doanh xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế điện tử, triển khai hệ thống kết nối trao đổi thông tin giữa TCT và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Đến nay, ứng dụng CNTT đã hỗ trợ hầu hết các bước công việc trong quy trình QLT, từ khâu lập bộ, tính thuế của hộ kinh doanh khoán ổn định; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; phí môn bài đến việc kê khai thuế, nộp thuế, xử lý vi phạm, xác định nợ thuế, phân tích nợ thuế… của các tổ chức, cá nhân người nộp thuế đều được xử lý dữ liệu tập trung trên một ứng dụng QLT tập trung (TMS) duy nhất của ngành Thuế. 100% công chức Thuế làm việc tại các bộ phận thực hiện khai thác, xử lý thông tin trên ứng dụng theo quyền truy cập để giải quyết công việc đảm bảo nhanh gọn, việc cập nhật dữ liệu chỉ phải nhập ở một bộ phận và kết xuất ra nhiều loại báo cáo, sổ sách để các bộ phận khác khai thác dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác, phục vụ tốt cho việc xử lý và điều hành công việc của đơn vị, tạo ra tác phong làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Ngoài ra, một số ứng dụng như: Ứng dụng TTR, TPR, QLAC, BCTC, TPH... được các bộ phận chức năng cập nhật dữ liệu thường xuyên để hỗ trợ, tra cứu trong công tác QLT có hiệu quả.

Các ứng dụng CNTT được triển khai đã hỗ trợ cơ quan Thuế các cấp xử lý khối lượng thông tin về người nộp thuế và QLT lớn, góp phần tạo lập kho cơ sở dữ liệu về QLT, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan; hỗ trợ người nộp thuế giảm thủ tục khai, nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế cho người dân, doanh nghiệp. Cán bộ tại các bộ phận đã sử dụng ứng dụng CNTT để khai thác thông tin, phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ được giao theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Việc ứng dụng CNTT vào quản lý của ngành Thuế đã chiếm vai trò quan trọng, công cụ hỗ trợ đắc lực, không thể thiếu hiện nay; góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác QLT và cải thiện chất lượng phục vụ người nộp thuế, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.

Nguyễn Kim Hồng

     (Phòng Tin học)

.