123
Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II - Báo Hà Giang điện tử

Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II

Thứ Sáu, 11/08/2017, 11:06 (GMT+7)

BHG - Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức thường kỳ 2 năm một lần, với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng xã hội. Chương trình với mục đích góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Tiếp nối thành công chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ I được tổ chức vào năm 2015, tổng kết và trao giải đầu năm 2016; nhằm phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc cùng nhau sáng tạo hỗ trợ cộng đồng và tham gia thúc đẩy phát triển KT – XH của đất nước, năm 2017, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” và phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II. Chủ đề dự thi không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông – vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội, chưa được giải tại bất kỳ cuộc thi nào khác, có kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính kèm theo.

Với nội dung, chủ đề Cuộc thi có ý nghĩa thiết thực, nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang phát động kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia sáng tạo, xây dựng dự án gửi về Ban tổ chức Cuộc thi. Thời hạn nhận các dự án dự thi bắt đầu từ 26.5.2017 đến 28.2.2018. Các dự án tham gia cuộc thi được gửi qua hệ thống website hoặc bản in gửi về BTC chương trình tại địa chỉ: www.sangkienvicongdong.vn. Báo Hà Giang Điện tử đăng tải Thể lệ tham dự cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh quan tâm tới các hoạt động cộng đồng nắm bắt và triển khai thực hiện.

P.V

.