123
Họp Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tỉnh Hà Giang - Báo Hà Giang điện tử

Họp Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tỉnh Hà Giang

Thứ Ba, 13/06/2017, 08:45 (GMT+7)

BHG- Chiều 12.6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban điều hành (BĐH) Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tổ chức họp đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cả năm 2017. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo của sở Nông nghiệp và PTNT, 6 tháng đầu năm, các thành viên BĐH Chương trình đã tiến hành thực hiện các công việc đúng trình tự, đảm bảo các quy định của Luật đầu tư, nhanh chóng tổ chức hoàn thành các công việc và bàn giao mặt bằng thi công theo đúng tiến độ. Năm 2017, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh là 34,4 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay Ngân hàng thế giới là 29,4 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh 5 tỷ đồng. Với mục tiêu, xây dựng 12 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, số hộ được đấu nối theo dự án dự kiến đạt 2.465 hộ; xây dựng 9 xã đạt tiêu chuẩn “vệ sinh toàn xã” theo quy định của nhà tài trợ; xây mới, cải tạo 26 công trình cấp nước và vệ sinh của 18 trường học; hỗ trợ xây mới, cải tạo nhà tiêu hợp vệ sinh cho 1.133 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách; mở các lớp tập huấn và tổ chức các hoạt động mít tinh, thông tin, truyền thông và kiểm tra, giám sát chương trình.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá: Đây là Chương trình mới, cách làm và phương thức triển khai rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp rất cao; các thành viên BĐH cùng với 3 huyện liên quan đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn trong tổ chức thực hiện; kết quả thực hiện Chương trình đạt kết quả khá, chất lượng các công trình được triển khai theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Phương pháp tổ chức, tiến độ thực hiện các công trình, công tác phối hợp chưa đạt hiệu quả cao so với mục tiêu đề ra. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh phải có trách nhiệm thực hiện những nội dung thuộc nhiệm vụ của mình để đảm bảo cho tỉnh tiếp nhận, quản lý và đầu tư có hiệu quả các nguồn vốn vay ODA. Đối với 3 huyện Quang Bình, Bắc Quang và Vị Xuyên cần phân công cụ thể 1 đồng chí Thường trực UBND huyện chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình và gửi danh sách cho tỉnh trước ngày 20.6; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường nông thôn một cách cụ thể đến từng hộ dân, gắn với các cơ chế hỗ trợ của huyện; tăng cường phối hợp với các ngành của tỉnh, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những công trình được đầu tư trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và PTTN chủ trì tổng hợp báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, khắc phục kịp thời, tránh tình trạng chậm chễ trong quá trình triển khai chương trình; nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu, thẩm định phải đảm bảo các công trình khi được đầu tư, đưa vào sử dụng phát huy được tính hiệu quả; phối hợp với các ngành rà soát lại tất các nguồn vốn từ năm 2016 đến nay, để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng năm. Sở Y tế, sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục nâng cao công tác phối hợp; chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo chất lượng các công trình do ngành mình là chủ đầu tư.

TIẾN LÂM

.