123
Hội nghị thẩm định đề tài: Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030 - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị thẩm định đề tài: Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030

Thứ Ba, 20/06/2017, 14:40 (GMT+7)

BHG- Thực hiện Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung đề tài, dự án Khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh thực hiện năm 2017, sáng 20.6, Hội đồng khoa học (HĐKH) tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định đề tài: “Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030”. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên HĐKH tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tham gia đóng góp ý kiến với Ban chủ nhiệm đề tài.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tham gia đóng góp ý kiến với Ban chủ nhiệm đề tài.

Tại Hội nghị, Ban chủ nhiệm đề tài đã trình bày khái quát nội dung đề tài. Theo đó, trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, phân tích và khái quát thực trạng về điều kiện phát triển KT-XH của tỉnh, đề tài: “Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030” do Sở KH&CN là cơ quan chủ trì và Viện chính sách công IPP (Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị thực hiện tư vấn đã trình bày được các nội dung cơ bản như: Xây dựng chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030 làm cơ sở cho việc triển khai các nhiệm vụ tái cơ cấu có tính chất đồng bộ giữa các Sở, ngành và đơn vị liên quan; xây dựng được quy trình phân bổ ngân sách hàng năm và ngân sách trung hạn; xác định được các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư tại Hà Giang; đánh giá năng lực cạnh tranh của cụm ngành du lịch tại tỉnh làm cơ sở cho việc đề xuất định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch của tỉnh; đánh giá khả năng phát triển kinh tế cửa khẩu nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế biên mậu… Từ đó, xác định được các nhiệm vụ cụ thể, có tính chất ưu tiên, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính hiệu quả của các nhiệm vụ tái cơ cấu và sau cùng là có tính khả thi trong điều kiện nguồn lực và nhân lực của tỉnh Hà Giang.

Trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương, ý kiến của các nhà khoa học, HĐKH cho rằng: Cần chỉnh sửa lại tên và giai đoạn triển khai của đề tài; nội dung đề cương còn dài, cần chắt lọc lại sao cho đảm bảo tính kế thừa từ các chương trình, dự án của tỉnh trước đây; đề tài cần bổ xung các định hướng chiến lược phát triển KT-XH gắn với biến đổi khí hậu, phát triển công nghệ cao và hội nhập quốc tế sao cho phù hợp với thực tiễn của địa phương; phương pháp tiếp cận, nghiên cứu chủ yếu thông qua báo cáo, ít các số liệu từ thực tiễn của tỉnh; cần phân tích rõ tính khả thi của đề tài sau khi thành sản phẩm và được nghiệm thu; việc lựa chọn các thành viên tham gia xây dựng đề tài cần đảm bảo chuyên môn và thời gian thực hiện…

Kết thúc Hội nghị, 12/12 thành viên HĐKH đã nhất trí đồng ý cho triển khai đề tài; đồng thời, đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu, chỉnh sửa, bổ xung các ý kiến đóng góp của HĐKH và hoàn thiện đề tài trong tháng 7 tới để HĐKH trình UBND tỉnh phê duyệt.

TIẾN LÂM

.