123
Ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở KH & CN - Báo Hà Giang điện tử

Ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở KH & CN

Thứ Hai, 06/03/2017, 15:52 (GMT+7)

BHG- Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về vai trò, vị trí quan trọng của khoa học và công nghệ (KH&CN); trách nhiệm, vai trò của thanh niên trong việc học tập, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn, ngày 6.3, Tỉnh đoàn và Sở KH&CN đã tổ chức Lễ ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2020. Dự buổi lễ có Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở KH&CN; Trưởng, Phó các phòng, ban chuyên môn của 2 đơn vị trên.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở KH&CN ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2020.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở KH&CN ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2020.

Tại Lễ ký kết, hai cơ quan đã ký kết các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KH&CN; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên trong việc ứng dụng KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH và hội nhập Quốc tế. Tổ chức các hoạt động KH&CN hỗ trợ đoàn viên, thanh niên gồm: Phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong thanh niên, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn lực thanh niên trong lĩnh vực KH&CN…

Căn cứ Chương trình phối hợp, hàng năm, hai cơ quan phối hợp xây dựng Kế hoạch hoạt động, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết. Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy, chính quyền chủ động đề xuất nội dung phối hợp; xây dựng các nội dung phối hợp thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương… Sở KH&CN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm công tác KH&CN trên địa bàn tỉnh phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp thực hiện các nội dung phối hợp; đảm bảo kinh phí phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai các nội dung cụ thể, từng lĩnh vực, nhiệm vụ…

An Dương

.