Trung tâm Thông tin và chuyển giao công nghệ mới hướng tới việc đổi mới hoạt động

Thứ Bảy, 10/12/2016, 08:55 (GMT+7)

BHG - Năm qua, với sự chủ động, nỗ lực, Trung tâm Thông tin và chuyển giao công nghệ mới đã mạnh dạn đổi mới trong một số khâu tổ chức hoạt động để phù hợp với yêu cầu ngày phát triển KT – XH của tỉnh. Qua đó, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong công tác thông tin tư liệu, Trung tâm đã nâng cấp trang web của ngành để tìm kiếm thông tin dễ dàng và thuận lợi hơn. Trang web đã khai thác, đăng tải 915 bài từ các báo khác. Viết và đăng tải 40 tin, bài viết, và hàng chục ảnh về hoạt động khoa học công nghệ trong tỉnh; sưu tầm và chọn lọc 70 văn bản của ngành để đăng tải. Nội dung các tin, bài, ảnh đăng tải có nội dung phù hợp với điều kiện của tỉnh, đồng thời tuyên truyền các hoạt động KH&CN, giới thiệu các thành tựu KH&CN trong và ngoài nước. Năm 2016, Dự án Thư viện điện tử KH&CN đã được Trung tâm vận hành thử. Tuy nhiên đến nay vẫn còn gặp một số khó khăn như tiến độ cấp kinh phí chậm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai.

Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm đang cố gắng, tập trung để triển khai Thư viện điện tử KH&CN.
Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm đang cố gắng, tập trung để triển khai Thư viện điện tử KH&CN.

Trung tâm đã thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2016; tổng hợp số liệu hoàn thành báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN năm 2016; thực hiện điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016; thực hiện điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016. Cùng với đó, tổ chức phát hành 5.000 cuốn lịch KH&CN năm 2016 với chủ đề “50 năm con đường Hạnh Phúc” tới các sở, ban, ngành, 11 huyện, thành phố và 195 xã, phường trên địa bàn tỉnh, 1 số cơ quan trung ương. Đi cùng với hình ảnh đường Hạnh Phúc huyền thoại của tỉnh là nội dung cung cấp các thông tin về dự báo thời tiết, thời vụ các loại cây trồng và thông tin y tế dự phòng thì đã giúp cho việc chỉ đạo sản xuất tại cơ sở được thuận lợi. 

Công tác chuyển giao công nghệ tiếp tục thực hiện Dự án xạ đen, tiến hành tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xạ đen cho 44 lượt người trên địa bàn xã Quảng Ngần (Vị Xuyên) và xã Quyết Tiến (Quản Bạ); trồng 1ha cây xạ đen tại 9 hộ ở xã Quảng Ngần với 4.600 cây và xã Quyết Tiến 5.400 cây. Qua đánh giá cho thấy, cây sinh trưởng và phát triển tốt và hiện đã tiến hành nghiệm thu giai đoạn 1. Trung tâm đã tích cực thực hiện phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng Đạo Đức thực hiện dự án “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống và phát triển các loài dược liệu trong danh mục ưu tiên tỉnh Hà Giang”. Đã tiến hành điều tra, thu thập được cây dược liệu Actiso; đến nay, dự án vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện. Phối hợp với 2 trung tâm của Sở NN&PTNT thực hiện đề tài do UBND tỉnh Hà Giang đặt hàng là “Nghiên cứu chọn giống, hoàn thiện quy trình sản xuất giống, quy trình trồng trọt và xây dựng mô hình sản xuất 20 cây dược liệu quy theo hướng GACP-WHO tại Hà Giang”.

Phối hợp với Viện Dược liệu, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên để triển khai một số đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 – 2017 gồm: “Xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo thiết bị chế biến cây sâm cau tạo thành các sản phẩm có giá trị gia tăng, trên địa bàn tỉnh Hà Giang”; “Ứng dụng chế phẩm trừ sâu thảo mộc trong sản xuất rau an toàn tại tỉnh Hà Giang”.

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế đặt ra trong năm 2016, Trung tâm đang trong quá trình kiện toàn lại chức năng nhiệm vụ theo Thông tư 29/2015/TT-BKHCN nên gặp vẫn khó khăn trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Hoàng Hiệp, Giám đốc Trung tâm cho biết: Thời gian tới Trung tâm sẽ bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, ngành, chủ động đề xuất các nhiệm vụ KH&CN có tính ứng dụng cao. Kiện toàn lại tổ chức và hoạt động cho phù hợp với yêu cầu đổi mới hoạt động thông tin và chuyển giao công nghệ trong cơ chế thị trường. Trung tâm mong muốn UBND tỉnh, ngành tiếp tục tạo điều kiện, giao các nhiệm vụ để đơn vị tăng cường triển khai các hoạt động theo chắc năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường đầu tư, tăng cường tiềm lực trang thiết bị phục vụ công tác thông tin và chuyển giao công nghệ, nhân rộng kết quả các đề tài, dự án, các mô hình chuyển giao ứng dụng vào sản xuất.

Huy Ba

.