Tăng cường công tác tham mưu, đổi mới hoạt động KH&CN

Thứ Tư, 14/12/2016, 09:17 (GMT+7)

BHG - Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngành Khoa học và công nghệ (KH&CN) Hà Giang đã có những nỗ lực tro.ng công tác tham mưu, tư vấn và thực hiện quản lý Nhà nước về KH&CN. Bám sát nội dung “đột phá” và các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XVI đề ra, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của tỉnh, lĩnh vực KH&CN đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trao đổi với phóng viên về những kết quả đạt được, đồng chí Đàm Xuân Lan, Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Năm qua, ngành đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường các hoạt động KH&CN, gắn kết khoa học với thực tiễn; tập trung cho vùng động lực; gắn KH&CN chặt chẽ với Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển dược liệu, thúc đẩy phát triển những sản phẩm hàng hóa thế mạnh của tỉnh như bò, ong, ngựa, cam...

Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra cột bơm xăng tại một đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Giang.
Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra cột bơm xăng tại một đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Trên cơ sở đó, ngành chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch về: Xây dựng và phát triển thương hiệu một số sản phẩm đặc sản của tỉnh giai đoạn 2016-2020; triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020; đột phá về ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020. Tham mưu cho tỉnh ban hành các quyết định: Công nhận kết quả 16 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2016; quyết định kiện toàn Hội đồng Khoa học (HĐKH) tỉnh; quyết định phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN thuộc chương trình hợp tác giữa trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và UBND tỉnh, giai đoạn 2016-2020; tham mưu cho tỉnh đặt hàng Bộ KH&CN 10 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2016, 6 dự án năm 2017; 1 dự án KH&CN thuộc Chương trình cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách Nhà nước cấp Quốc gia 2016; 2 dự án thuộc Chương trình quỹ gen. Đặt hàng 14 đề tài, dự án thuộc Chương trình Tây Bắc năm 2016.

Nỗ lực trong công tác quản lý KH&CN, ngành thực hiện quản lý 38 đề tài, dự án. Trong đó có 33 đề tài, dự án cấp tỉnh và 4 dự án cấp bộ; chuyển tiếp 30 đề tài, dự án và phê duyệt mới là 8 đề tài, dự án. Đã tổ chức thẩm định 11 đề tài, dự án năm 2016. Nghiệm thu 16 đề tài, dự án, được HĐKH tỉnh xếp loại xuất sắc 7 đề tài, khá 9 đề tài, dự án. Ngành kiểm tra đánh giá khối lượng công việc 34 đề tài, dự án. Tổ chức tuyển chọn, trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy Danh mục 12 nhiệm vụ KH&CN năm 2017. Thẩm tra công nghệ 5 dự án đầu tư; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 9 dự án; thẩm định 4 báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; tham gia ý kiến về công nghệ vào thiết kế cơ sở, hồ sơ dự án đầu tư 20 dự án. Phối hợp 3 cuộc kiểm tra, tư vấn với các sở, ngành...

Việc thực hiện công tác thẩm tra công nghệ của ngành với các dự án đầu tư trên địa bàn góp phần ngăn ngừa được công nghệ cấm, công nghệ hạn chế chuyển giao vào địa bàn. Tổ chức thực hiện Dự án “Quản lý phát triển chỉ dẫn địa lí Mèo Vạc cho sản phẩm mật ong Bạc hà tỉnh Hà Giang” đảm bảo các nội dung và tiến độ; hướng dẫn 4 đơn vị đăng ký nhãn hiệu tập thể; hướng dẫn một số tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa về Cục Sở hữu trí tuệ. Đến nay, toàn tỉnh có 70 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ và 27 sản phẩm trong quá trình thẩm định đơn...

Việc quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã chủ trì 4 cuộc kiểm tra về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa tại 72 lượt cơ sở, phát hiện 17/72 cơ sở vi phạm chiếm 23,6%, các mặt hàng vi phạm chủ yếu không đảm bảo về nhãn hàng hóa, dấu hợp quy CR và 2 cột đo xăng ko đạt yêu cầu về đo lường; kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm nhân dịp tết Nguyên đán 2016 tại 37 cơ sở. Những kết quả đạt được trong năm qua tiếp tục khẳng định nỗ lực của ngành KH&CN, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT – XH của tỉnh. Giám đốc Đàm Xuân Lan cho biết thêm: Năm 2017 ngành KH&CN xác định tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu đổi mới hoạt động KH&CN, đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động, trong đó tập trung tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu thành công của các đề tài, dự án KH&CN; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện, thành phố, các ngành của tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đầu tư để phát triển KH&CN. Tăng cường giao lưu hợp tác và tranh thủ các chương trình hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp... cho hoạt động KH&CN của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của KH&CN đối với phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Huy Toán

.