Hội nghị BCH Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh lần thứ 13 nhiệm kỳ 2011 – 2016

Thứ Sáu, 16/12/2016, 16:49 (GMT+7)

BHG - Chiều 16.12, tại Phòng họp tầng 2 trụ sở HĐND – UBND tỉnh, BCH Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị lần thứ 13, nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có lãnh đạo đại diện các Sở, ngành là Ủy viên BCH Liên hiệp hội.

Chủ tịch Liên hiệp hội, Cao Hồng Kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 tại Hội nghị
Chủ tịch Liên hiệp hội, Cao Hồng Kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 tại Hội nghị

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2016, Liên hiệp hội và các hội thành viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh, chỉ đạo của cấp trên, tổ chức triển khai hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia các cuộc thi, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và giải thưởng Sáng tạo KHCN do tỉnh, T.Ư phát động nhằm đưa KHKT vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Trong năm, Liên hiệp hội đã tổ chức phản biện độc lập thành công 3 dự án trọng tâm; đề xuất và triển khai thực hiện thành công 4 đề tài nhiệm vụ KHCN; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công 5 hội thảo nâng cao năng lực về thực thi chính sách pháp luật bảo vệ môi trường cho người dân và chính quyền cấp cơ sở; giúp UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị giao ban Liên hiệp hội KHKT 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Hội thảo khoa học: Vai trò của trí thức KHCN với sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng NTM được tổ chức tại tỉnh ta; tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 2 và Hội thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Liên hiệp hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 – 2021; dự thảo các văn kiện đại hội; Điều lệ của Liên hiệp hội (sửa đổi)... Đồng thời, thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Liên hiệp hội trong năm 2016, phương hướng, hiệm vụ năm 2017.

Duy Tuấn

.