Bảo hiểm xã hội tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ

Thứ Tư, 05/10/2016, 08:35 (GMT+7)

BHG- Là cơ quan thực hiện các chế độ chính sách BHXH, quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, BHXH tỉnh luôn coi trọng việc ứng dụng CNTT, coi đây là khâu đột phá chiến lược và không thể thiếu trong hoạt động quản lý của ngành. Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý từng bước được thực hiện có hiệu quả làm tiền đề thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh.           

Phòng máy chủ của Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
Phòng máy chủ của Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Nhận thức rõ  tầm quan trọng trong việc ứng dụng CNTT, BHXH tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các Bộ, ngành chức năng về công tác CNTT. Đồng thời xây dựng các văn bản quy định kế hoạch, hướng dẫn triển khai ứng dụng CNTT tới các đơn vị trực thuộc. BHXH tỉnh và các đơn vị sử dụng lao động cũng đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị cho các phòng nghiệp vụ và BHXH  các huyện, thị, thành phố đều được trang bị mỗi người một máy vi tính để phục vụ cho công tác quản lý, triển khai các phần mềm nghiệp vụ.

Việc  quản lý, sử dụng các trang thiết bị máy móc trong toàn ngành được bảo đảm, đúng quy định về quản lý tài sản; sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trên máy vi tính đúng mục đích. BHXH các huyện, thị, thành phố đã có mạng WAN để kết nối phần mềm nghiệp vụ đảm bảo an toàn, chính xác và nhanh chóng. Hiện nay,  BHXH tỉnh đang sử dụng khoảng 10 phần mềm nghiệp vụ như: Hệ thống quản lý thu BHXH và cấp sổ thẻ (SMS), Phần mềm kế toán BHXH (VSA), phần mềm xét duyệt chế độ BHXH (ODTS, XETDUYET), phần mềm quản lý danh sách chi trả, phần mềm tiếp nhận hồ sơ và giao dịch điện tử, hệ thống thông tin giám định BHYT, phần mềm quản lý hồ sơ BHXH, phần mềm xếp loại cán bộ công chức... nói chung các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của BHXH tỉnh đều được thực hiện trên phần mềm, giúp cho công tác quản lý, thống kê, báo cáo luôn được chính xác và kịp thời.Trong năm 2015, thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam về thực hiện thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN BHXH tỉnh đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN như Viettel, VNPT.. triển khai giao dịch điện tử trên toàn tỉnh, đến nay đã có 2.808/2.886  đơn vị thực hiện giao dịch điện tử, chiếm 97,3% tổng số đơn vị trên toàn tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2016 đã có hơn 23.087 hồ sơ giao dịch điện tử hợp lệ được giải quyết đúng thời hạn, giúp rút ngắn thời gian, chi phí và nhân lực cho cả đơn vị và cơ quan BHXH. Thời gian tới theo định hướng của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh  tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong các lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH như thanh toán ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tin học hóa trong khám chữa bệnh (KCB) BHYT theo công văn số 1710/VPCP-KGVX ngày 16.3.2016 của Văn phòng Chính phủ; chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại công văn 1637/BHXH-CSYT ngày 06.5.2016 về việc triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT. BHXH tỉnh đã thành lập tổ triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT do đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc BHXH Tỉnh làm tổ trưởng, đã phối hợp cùng Viettel, Sở Y tế và các cơ sở KCB trong toàn tỉnh để kết nối đường truyền, lắp đặt máy vi tính, cài đặt phần mềm, tập huấn và hướng dẫn cán bộ làm công tác KCB BHYT tại các đơn vị thực hiện gửi nhận hồ sơ KCB trên cổng thông tin giám định BHYT. Đến nay, đã có 100% các cơ sở KCB gửi hồ sơ thành công lên cổng tiếp nhận của hệ thống thông tin, hệ thống danh mục đang được hoàn thiện, việc gửi hồ sơ thanh toán sang cổng giám định của cơ quan BHXH cũng đang được tiến hành.

Ngoài việc tiếp nhận triển khai các phần mềm do BHXH Việt Nam ban hành, Phòng Công nghệ thông tin BHXH tỉnh còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ chủ động đề xuất xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng riêng cho ngành BHXH tỉnh như phần mềm tra cứu thông tin thẻ BHYT cho các đối tượng đi KCB quên thẻ, mất thẻ hoặc thẻ mờ hỏng rách; tiện ích tra cứu tiền lương và ngành nghề độc hại nguy hiểm giúp kế toán lương các đơn vị sử dụng lao động có thể tra cứu lương, chức danh phù hợp; phần mềm quản lý hồ sơ BHXH theo địa chỉ hồ sơ; phần mềm quản lý xếp loại cán bộ công chức sử dụng trong công tác thi đua, khen thưởng.

Với việc chú trọng nâng cao nhận thức, chủ động ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác CNTT, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư thiết bị đồng bộ để tăng cường các điều kiện hoạt động về công nghệ thông tin; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong toàn ngành... từng bước đưa CNTT thành cầu nối quan trọng trong việc trao đổi thông tin, xử lý công việc và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

LÊ TĨNH (BHXH tỉnh)

.