Một đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển du lịch

Thứ Tư, 21/09/2016, 08:13 (GMT+7)

BHG - Hà Giang là một trong những tỉnh còn khó khăn nhất cả nước. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy những tiềm năng và lợi thế riêng của mình, đó là tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Để khai thác được tiềm năng, những năm qua tỉnh ta rất chú trọng đến việc nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách và hướng đi nhằm đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian du lịch Hà Giang” là một trong những việc làm nhằm từng bước cụ thể hóa hướng phát triển du lịch của Hà Giang.

Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn trong sương sớm.
Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn trong sương sớm.

Mục tiêu Đề tài hướng đến là đánh giá tổng thể về vị trí địa lý, thực trạng du lịch và phân tích không gian du lịch tỉnh Hà Giang; thành lập bản đồ trực tuyến và phần mềm quản lí không gian du lịch tỉnh Hà Giang. Qua quá trình nghiên cứu Đề tài trong 2 năm từ 2014 – 2016, Đề tài đã được nghiệm thu với những kết quả như: Tổng quan cơ sở khoa học về ứng dụng GIS phục vụ quản lí không gian; tổng quan cơ sở khoa học về bản đồ, bản đồ trực tuyến; phân tích đặc điểm tự nhiên, KT – XH và tiềm năng du lịch Hà Giang; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch Hà Giang; phân tích không gian lãnh thổ du lịch, lựa chọn giải pháp phần mềm; thành lập bản đồ trực tuyến quản lí không gian du lịch Hà Giang.

 Theo cơ quan quản lí đề tài, thông qua việc nghiên cứu đề tài, đánh giá được hệ thống tài nguyên, thực trạng phát triển du lịch và phân bố không gian du lịch Hà Giang; thiết kế xây dựng được cơ sở dữ liệu, bản đồ trực tuyến và phần mềm quản lý không gian du lịch Hà Giang. Việc cài đặt, vận hành và khai thác thử nghiệm thành công bản đồ trực tuyến cùng với phần mềm hỗ trợ quản lí không gian du lịch Hà Giang trên website tại địa chỉ hagiangmap.tnu.edu giúp cung cấp thông tin trực tuyến cùng với các công vụ quản lí, khai thác du lịch một cách tiện lợi.

Việc triển khai quản lí không gian du lịch tỉnh Hà Giang thông qua bản đồ trực tuyến cho phép nhà quản lí phát huy tốt tiềm năng du lịch, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất; quảng bá du lịch địa phương. Đối với công cụ GIS giúp các nhà quản lí không gian lãnh thổ đưa ra quyết định đúng đắn. GIS là kho tài nguyên số gắn với không gian lãnh thổ, gắn với kiểm soát trợ giúp các hoạt động du lịch trên một không gian nhất định. Trước khi đưa ra quyết định, GIS có thể hỗ trợ nhà quản lí, khách du lịch biết được trên lãnh thổ có những nguồn lực nào, ở đâu, biến động thời gian thế nào, mối quan hệ giữa các nguồn lực và giải pháp khai thác tổng hợp các nguồn lực.

Như vậy, việc thực hiện thành công Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian du lịch Hà Giang” sẽ mang lại hiệu quả trong việc định hướng phát triển KT – XH, xóa đói, giảm nghèo theo hướng khai thác bền vững tài nguyên du lịch, phù hợp với kiến thức bản địa và bản sắc văn hóa các dân tộc Hà Giang; tôn vinh các giá trị địa chất, địa mạo nhằm phát triển du lịch, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang. Kết quả nghiên cứu đề tài và sản phẩm nghiên cứu sẽ được chuyển giao cho nhà quản lí du lịch là các sở, ngành, cơ quan chức năng của tỉnh, các cơ sở lưu trú gồm các khách sạn, nhà nghỉ, các ban quản lí du lịch thông qua việc chuyển giao quy trình xây dựng bản đồ và bồi dưỡng, tập huấn khai thác, sử dụng bản đồ.

Kết quả nghiên cứu đề tài là cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xem xét, đánh giá các khu vực, các vùng lãnh thổ có đặc điểm tương tự ở Việt Nam nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và tìm ra những giá trị tự nhiên còn tiềm ẩn. Sản phẩm bản đồ trực tuyến sẽ phụ vụ công tác quản lý hoạt động du lịch, quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch Hà Giang trên toàn quốc và mở rộng ra thế giới, góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

           Bài, ảnh: Huy Ba

.