Hà Giang

Ấn tượng từ những con số

06:54, 24/03/2009

HGĐT- Năm 2008 là một năm của khoa học công nghệ (KH - CN), vớiđầy ắp những thành tựu, nổi bật là việc thực hiện tốt công tác quản lý KH - CN.


Năm 2008, ngành đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hànhQuy chế phối hợp hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Hà Giang; Quy định quản lý các Đề tài, Dự án KH - CN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở KH - CN trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, ngành đã xây dựng xong một số văn bản trình UBND tỉnh ban hành vào năm 2009 như: Chỉ thị tăng cường công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; chính sách khuyến khích hoạt động KH-CN tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009 - 2015; Đề án chuyển đổi Trung tâm Thông tin và chuyển giao Công nghệ mới theo Nghị định 115 của Chính phủ; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt danh mục 23 nhiệm vụ KH - CN năm 2008 và 9 nhiệm vụ KH - CN năm 2009; thành lập 6 Hội đồng chuyên đề thẩm định các nhiệm vụ 2008; 6 Hội đồng chuyên đề thẩm định nhiệm vụ 2009; 20 Hội đồng chuyên đề nghiệm thu các nhiệm vụ KH - CN đã hết thời gian thực hiện; giúp UBND tỉnh thực hiện Đề án ISO của tỉnh đúng tiến độ và đạt yêu cầu, đã trình UBND tình phê duyệt cho 12 đơn vị áp dụng năm 2008, nâng tổng số đơn vị đã áp dụng ISO lên 24 đơn vị. Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án ISO tỉnh giai đoạn 2007 - 2008 với 40 đại biểu của 24 đơn vị áp dụng, 02 đơn vị tư vấn, ban chỉ đạo ISO, tổ công tác, cơ quan Thường trực đề án ISO tỉnh.


Đểmở rộng sự hợp tác, tăng cường hội nhập, ngành đã cử 1 cán bộ tham gia khóa đào tạo tại Israel; 1 lãnh đạo sở tham gia đoàn nghiên cứu sản xuất cây Đại mạch và Cải dầu tại Vân Nam - Trung Quốc, 2 đoàn cán bộ đi tập huấn quản lý KH - CN tại Hàn Quốc, Lào; 2 đoàn đi học tập kinh nghiệm quản lý tại các tỉnh bạn.


Tham mưu cho tỉnh về chính sách khuyến khích, phát triển tiềm lực KH - CN của các đơn vị sự nghiệp khoa học của tỉnh, gồm 5 Đề tài: Đánh giá tiềm năng và khả năng sử dụng khoáng sản phi kim loại trên địa bàn tỉnh; Điều tra phân bố tự nhiên, nhân giống thử nghiệm nhằm bảo tồn phát triển 3 loại cây quý hiếm: Ngọc am, Đỉnh tùng và Bách vàng tại Hà Giang; nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện kinh tế và trình độ xã hội tác động đến tiếp thu KHKT nông nghiệp của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; Điều tra an toàn bức xạ tự nhiên tỉnh Hà Giang.


Thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiếp như: Đề tài thực trạng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ đảng viên khối Dân chính Đảng tỉnh; nghiên cứu xây dựng địa chí tỉnh Hà Giang; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển du lịch Phố cổ Đồng Văn; xây dựng mô hình Làng du lịch cộng đồng. Các nhiệm vụ KH - CN với 11 đề tài, dự án KH - CN với các mục tiêu chính là ứng dụng các TBKT trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Nghiên cứu thuốc điều trị đái tháo đường từ cây dược liệu tại địa phương; ứng dụng Laze He-Ne nội mạch trong điều trị các bệnh mãn tính; ứng dụng phẫu thuật Phaco trong điều trị mắt và các mục tiêu nhằm phát triển cây hàng hóa đặc sản Chè Shan Lũng Phìn; xây dựng mô hình tưới tiêu tiết kiệm nước; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở trong xây dựng và quản lý kế hoạch phát triển KT-XH; điều tra phóng xạ tự nhiên toàn tỉnh; điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản phi kim loại; hỗ trợ 2 doanh nghiệp đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường..


Năm 2008, ngành đã triển khai thực hiện 53 đề tài, dự án KH - CN (Trong đó: 22 đề tài chuyển tiếp năm 2007, 3 cấp bộ và 19 cấp tỉnh; 31 đề tài thực hiện mới năm 2008, 17 cấp tỉnh và 14 cấp huyện) cùng 23 đơn vị áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 theo Đề án của tỉnh với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Nghiệm thu 20 đề tài, dự án đã hoàn thành, dự toán kinh phí cho 16 đề tài, dự án, 10 đơn vị áp dụng ISO đã hết thời gian thực hiện, quyết toán giai đoạn 3 đề tài, dự án; với giá trị quyết toán trên 3,5 tỷ đồng, cấp kinh phí cho 17 đề tài mới phê duyệt năm 2008 và các đề tài chuyển tiếp, các đề tài đã nghiệm thu, quyết toán với tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng; tham gia thẩm định công nghệ 90 DA đầu tư, thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 15 dự án; tham gia tư vấn cấp đất khai thác mỏ 10 đơn vị; tổ chức giám định sau thẩm định, cấp phép hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với 6 hợp đồng chuyển giao công nghệ của Công ty Trường Thanh; tiếp nhận 14 đơn đăng ký được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá; kiểm tra 257 lượt phương tiện đo (PTĐ) tại các huyện, thị trong tỉnh; hoạt động thanh tra đã xây dựng kế hoạch và phối hợp cùng các ngành chức năng triển khai 5 cuộc thanh tra, 2 cuộc kiểm tra. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng đãtiến hành 7 cuộc kiểm tra về lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng tại 164 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả: Phát hiện 67 cơ sở có vi phạm, xử lý vi phạm hành chính đối với 8 cơ sở, nhắc nhở cảnh cáo đối với 59 cơ sở; tiến hành 3 cuộc kiểm tra đối với 257 phương tiện đo (PTĐ) trên địa bàn tỉnh và 6 mặt hàng đóng gói sẵn tại 13 cơ sở kinh doanh. Kết quả phát hiện có 56 PTĐ không đạt yêu cầu. Tổ chức kiểm định được 441 PTĐ các loại, trong đó có 14 PTĐ sai hỏng, chiếm tỷ lệ 3,1%. Tổ chức 1 cuộc điều tra thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh về hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng tại 139 cơ sở, có 22 cơ sở chưa thực hiện công bố chất lượng; tiếp nhận 29 tin cảnh báo, rà soát21 văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành, qua kiểm tra không có văn bản nào gây cản trở đến hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Tiếp nhận 5 hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng, 1 bản đăng ký sử dụng mã số, mã vạch. Triển khai công tác giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2008, đã hướng dẫn 1 doanh nghiệp (Công ty CP Chè Hùng An) tham gia và đạt giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2008; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động giải thưởng Chất lượng Việt Nam giai đoạn 2003-2008; hoạt động thông tin KH - CN đã xuất bản và phát hành 5 số bản tin KHCN, với số lượng 2.000 cuốn. Biên tập và phát hành24 số điểm tin phục vụ phát triển kinh tế nông thôn tại 193 xã, phường, với 4.848 cuốn…


Năm 2009 là năm có nhiều nhiệm vụ quan trọng ngành KH - CN đặt ra mục tiêu tăng cường công tác tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về KH - CN trên địa bàn tỉnh; củng cố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đề tài, dự án; công bố dưới nhiều hình thức khác nhau về kết quả nghiên cứu, ứng dụng của các đề tài, dự án đã được nghiệm thu để các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và ứng dụng vào thực tế sản xuất, công tác quản lý; hợp tác trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho cán bộ công chức được học hỏi kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý hệ thống chất lượng ISO, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, các đề tài dự án KH - CN ứng dụng vào thực tế sản xuất; thực hiện tốt việc phân cấp quản lý KH - CN cấp huyện, thị, Đề án ISO của tỉnh đúng tiến độ...


Đức Duy (Sở Khoa học và Công nghệ)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gmail là dịch vụ đầu tiên cho phép thu lại e-mail vừa gửi
Một số người sử dụng đã phải dùng từ "kinh hoàng" để mô tả cảm giác vui mừng khi Google bổ sung tính năng hủy bỏ quá trình gửi e-mail từ hòm thư Gmail dù đã bấm nút Send (gửi đi).
23/03/2009
Vi phạm trong lĩnh vực Internet có thể bị phạt đến 70 triệu
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Theo đó, mức phạt hành chính trong lĩnh vực Internet tối đa là 70 triệu đồng.
21/03/2009
Từ mua - thuê đến khát vọng làm chủ công nghệ
Tháng 4.2008, vệ tinh đầu tiên của VN mang tên Vinasat1 được phóng thành công lên quỹ đạo. Với vệ tinh này, VN chính thức hội nhập vũ trụ và ghi tên mình vào bản đồ không gian. Tháng 12.2008, chủ trương sản xuất vệ tinh nhỏ đầu tiên của VN được phê duyệt.
18/03/2009
Giải thưởng CNTT-TT 2008: 21 giải thưởng được trao
Sáng 14/3, 21 giải thưởng trong khuôn khổ Vietnam ICT Award 2008 đã được trao cho những doanh nghiệp - đơn vị xuất sắc nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
16/03/2009