Khẩn trương rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
Khẩn trương rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
.
20:45 | 08/05/2021

Ngày 8-5, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG) đã có Văn bản số 214/VPHĐBCQG-TT gửi Ủy ban bầu cử (UBBC) các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

.
.
.
.
.
.
.
.