Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng

Thứ Tư, 05/07/2017, 06:53 (GMT+7)

LTS: Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2017); nhằm tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng và những hành động thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Giang trong việc thực hiện chính sách đối với người có công; từ số này, Báo Hà Giang mở Chuyên mục: Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng: Đăng nội dung Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các bài viết về các địa phương, đơn vị thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; những tấm gương điển hình của thương binh, bệnh binh... trên mọi lĩnh vực.  

.