Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng
.
06:53 | 05/07/2017

LTS: Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2017); nhằm tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng và những hành động thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Giang trong việc thực hiện chính sách đối với người có công

.
.
.
.
.
.
.
.