123
Truyền thống của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang - Báo Hà Giang điện tử

Truyền thống của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang

Thứ Bảy, 06/08/2016, 11:02 (GMT+7)

BHG - 1- Dưới các triều đại phong kiến:Trong quá trình dựng nước và giữ nước của Nhà nước Đại Việt, nhân dân các dân tộc Hà Giang, các thế hệ nối tiếp nhau đã không tiếc máu, xương để bảo vệ nền độc lập của dân tộc, sự bình yên của quê hương. Khi quân Nhà Minh kéo vào dày xéo nước ta ở thế kỷ XV, không cam chịu ách đô hộ của quân xâm lược, nhân dân các dân tộc Hà Giang đã đứng lên dưới ngọn cờ của chủ tướng Chu Văn Trạng khởi nghĩa ở vùng phủ Tuyên Hoá (gồm có Hà Giang và Tuyên Quang). Nghĩa quân còn liên kết với nghĩa binh áo đỏ của các dân tộc thiểu số hoạt động rất mạnh ở vùng rừng núi, đánh phá các đồn bốt của địch gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề.

Vào năm Đinh Mùi (1427) nhân dân các dân tộc Hà Giang đã cùng với tướng quân Trịnh Khả (một tướng tài của Lê Lợi) đánh tan hơn 2 vạn viện binh của quân nhà Minh ở ải Lê Hoa (Nơi giáp ranh Hà Giang với tỉnh Vân Nam Trung Quốc).

Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, nhân dân các dân tộc Hà Giang thường xuyên phải chống lại quân các triều đình phong kiến phương Bắc sang xâm lược cướp phá mùa màng, chiếm đất đai và đấu tranh chống lại quân triều đình suy thoái ra sức bóc lột, đàn áp, vơ vét của cải, đẩy nhân dân ta vào con đường cùng khổ.

Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh với thiên nhiên, với kẻ thù, các dân tộc Hà Giang đã sớm có truyền thống kết nghĩa bạn bè, đoàn kết cộng đồng các dân tộc sâu sắc, hình thành đức tính đoàn kết, cộng đồng quý báu, có ý thức độc lập dân tộc, thật thà bao dung và tự trọng; dũng cảm trong đấu tranh, cần cù, kiên nhẫn trong lao động; yêu tự do, yêu quê hương đất nước, đặc biệt là chung sống với khó khăn, dám lao vào khó khăn, không chịu bó tay mà sáng tạo tiếp tục vượt qua khó khăn. Những đức tính đó đã tạo nên sức sống mãnh liệt chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt và chiến thắng mọi kẻ thù để tồn tại và phát triển. Những chiến công của nhân dân các dân tộc Hà Giang để bảo vệ nền độc lập dân tộc như: Đánh đuổi giặc nhà Tống (1075), chống sự xâm lược của quân Nguyên (1285), đánh quân Minh ở cửa ải Lê Hoa (1427), cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân đánh đồn Ninh Biên (1833 – 1835), mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc.

2- Thời kỳ thực dân Pháp đô hộ:Năm 1884, thực dân Pháp kéo quân đánh chiếm Hà Giang, chúng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân các dân tộc khắp mọi nơi trong tỉnh. Mặc dù kẻ địch là đội quân viễn chinh được trang bị vũ khí tối tân hiện đại nhưng vẫn không khuất phục được nhân dân Hà Giang một cách dễ dàng, phải mãi đến năm 1887 chúng mới căn bản chiếm được Hà Giang, nhưng nhiều cuộc đấu tranh của đồng bào ta vẫn liên tiếp nổ ra ở vùng thấp cũng như vùng cao, chống lại ách thống trị của thực dân Pháp. Năm 1901 đồng bào Tày, Dao ở Vĩ Thượng, Đồng Yên nổi dậy dưới sự lãnh đạo của 2 anh em người Dao là: Triệu Tiến Kiên và Triệu Tài Lộc, đánh Pháp ở đồn Nậm Lốp (Đồng Yên), đồn Bắc Hà (Lào Cai). Năm 1903 đồng bào Mông ở Đường Thượng (Yên Minh) vùng lên khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Vàng Chỉn Pang; năm 1905 ở Hoàng Su Phì, đồng bào Nùng nổi dậy do Triệu Tài Lộc người Dao chỉ huy tiêu diệt những sỹ quan Pháp làm cho bọn địch ở đây hoảng sợ. Năm 1911 – 1912 đã ghi lại cuộc khởi nghĩa anh dũng của đồng bào Mông (Đồng Văn) dưới sự chỉ huy tài tình của Sùng Mý Chảng và nhiều cuộc đấu tranh chống bắt phu, thu thuế của nhân dân ở nhiều nơi khác.

Những năm 1930 – 1938, nhiều cuộc đấu tranh chống chính sách áp bức của Pháp đối với nhân dân đã nổ ra ở Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì trong đó nhiều phong trào có sự phối hợp giữa đồng bào Tày với đồng bào Dao (đánh đồn Tri châu Bắc Quang), giữa đồng bào Nùng với đồng bào Tày (đánh Pháp ở Hoàng Su Phì)... Những cuộc đấu tranh của đồng bào ta, trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược đều bị chúng đàn áp và đã không tránh khỏi thất bại. Nhưng các cuộc đấu tranh đó dù lớn hay nhỏ cũng là những biểu hiện hùng hồn chứng tỏ một truyền thống yêu nước quý báu, một tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân các dân tộc Hà Giang chống kẻ thù xâm lược. Đó là sức mạnh tiềm tàng to lớn của nhân dân các dân tộc Hà Giang.

(Còn nữa)

Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

.