"Trái ngọt" kết tinh từ Chỉ thị 05

Thứ Tư, 16/06/2021, 15:45 (GMT+7)

BHG - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì vận dụng hết sức linh hoạt và sáng tạo, được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục trong cả hệ thống chính trị. Từ những nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương đã kết tinh thành những “trái ngọt” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa mảnh đất “cửa ngõ” phía Tây của tỉnh vững vàng trên con đường đổi mới.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên và nhân dân ngày càng đổi mới nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn phát triển những mô hình kinh tế hiệu quả.  Trong ảnh:  Mô hình cải tạo vườn tạp của gia đình anh Sùng Văn Bình (bên trái), xã Đản Ván (Hoàng Su Phì). (Ảnh chụp trước ngày 25.4.2021)
Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên và nhân dân ngày càng đổi mới nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn phát triển những mô hình kinh tế hiệu quả. Trong ảnh: Mô hình cải tạo vườn tạp của gia đình anh Sùng Văn Bình (bên trái), xã Đản Ván (Hoàng Su Phì). (Ảnh chụp trước ngày 25.4.2021)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì xác định là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... Hàng năm, Huyện ủy đều ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 05 đến 100% các chi, đảng bộ cơ sở. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 thực sự có dấu ấn, Đảng bộ huyện đã xác định các nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét. Trước tiên là tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc tổ chức quán triệt, học tập, phổ biến và tuyên truyền nghị quyết của Đảng với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được nhiều thành phần tham gia tiếp thu. Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cũng từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng vào quá trình phát triển của địa phương; củng cố niềm tin, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nội dung đột phá tiếp theo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ huyện đó là việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện “Nói đi đôi với làm”. Trong 5 năm (2016 - 2020) đã có 429 lượt tập thể, cá nhân có những cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Theo thống kê hiện nay, toàn huyện Hoàng Su Phì có 236 mô hình kinh tế do cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và đảng viên thực hiện; các mô hình chủ yếu là chăn nuôi trâu, bò, dê, trồng cây ăn quả và mô hình kết hợp vườn – ao – chuồng, sản xuất chế biến chè… Hầu hết các mô hình đều phát huy hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn. Những cán bộ, đảng viên “Nói đi đôi với làm” đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của nhân dân; cổ vũ tinh thần, khí thế thi đua lao động, sản xuất trong các tầng lớp nhân dân.

Tích cực phát huy dân chủ theo hướng tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những phản ánh của nhân dân cũng là điểm nhấn nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã tổ chức được 534 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân và cán bộ. Tiếp tục duy trì chuyên mục tiếp xúc và trả lời cử tri trực tuyến trên trang thông tin điện tử của huyện, kịp thời nắm bắt, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân. Từ đó, tạo sự gần gũi, bồi đắp thêm niềm tin với cấp ủy, chính quyền trong các tầng lớp nhân dân.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 thực sự có hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát cũng được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của cấp ủy. Trong nhiệm kỳ (2015 – 2020) cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra được 762 tổ chức đảng và 368 đảng viên. Phát hiện, xử lý thi hành kỷ luật 56 trường hợp đảng viên vi phạm. Nhờ vậy đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thực tế cho thấy, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Điều đó được chứng minh khi 5 năm qua nền kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Năm 2020, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt 39.721 tấn, tăng 2.986 tấn so với năm 2015; tổng giá trị sản xuất đạt 1.416 tỷ đồng, tăng 402 tỷ đồng so với năm 2015; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.230 tỷ đồng, tăng 328 tỷ đồng so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng, tăng 9,6 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm đạt 6,11%… 

Đó là những “trái ngọt” đáng trân quý, kết tinh từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và từ niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo động lực và sức bật to lớn đưa miền đất “Vỏ cây vàng” ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.