Xây dựng Đảng theo lời Bác dạy

Thứ Tư, 14/04/2021, 08:36 (GMT+7)

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy dân làm gốc; bởi vậy khi lên thăm Hà Giang năm 1961, Người đã căn dặn: Đối với cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải củng cố tốt các chi bộ và chi đoàn. Cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải đoàn kết chặt chẽ, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân trên lợi ích riêng của mình, phải gương mẫu trong đoàn kết dân tộc, trong học tập và trong lao động sản xuất, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu, mệnh lệnh…

Ngôi nhà mới của cựu chiến binh Mã Đình Tính, thôn Bắc Sum, xã Minh Tân (Vị Xuyên) được xây dựng từ sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị.
Ngôi nhà mới của cựu chiến binh Mã Đình Tính, thôn Bắc Sum, xã Minh Tân (Vị Xuyên) được xây dựng từ sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị.

Thấm nhuần lời dạy của Người, 60 năm qua, Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm, có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm gắn với Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang được triển khai nghiêm túc, trở thành nội dung thường xuyên, quan trọng trong các kỳ sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo lời Bác. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, việc phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhất là đối với những tổ chức cơ sở đảng yếu kém, có nhiều khó khăn, những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, xa, biên giới. Hiện, tất cả các thôn, bản đều có chi bộ, không còn chi bộ ghép; hàng năm, 99% tổ chức Đảng và đảng viên xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn tỉnh kết nạp được 12.644 đảng viên mới.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tỉnh đã ban hành và thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên; Chỉ thị về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” gắn với lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý; Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; xây dựng chương trình công tác trọng tâm của tập thể, cá nhân; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện chính sách cán bộ tiếp tục được chú trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Giai đoạn 2015 - 2020, qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 607 đảng viên, trong đó có 9 cấp ủy viên cấp tỉnh.

Chính quyền các cấp cũng thường xuyên được củng cố, kiện toàn; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp nảy sinh, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và nhân dân thông qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng đạo đức công vụ. Một số đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch. Nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu, vì nhân dân phục vụ hoạt động hiệu quả và được nhân rộng như: “Diễn đàn chiều thứ 6 nghe dân nói”; “Đổi mới tác phong làm việc”, “Nâng cao năng lực thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay”; “Hiến đất làm đường giao thông nông thôn”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”... Hình ảnh cán bộ, đảng viên từ cấp huyện, xã, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ luôn có mặt giúp người dân xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế, giảm nghèo trở thành hình ảnh đẹp.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng chia sẻ: “Thực hiện Tám lời căn dặn của Bác và các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; các chi, đảng bộ trong Đảng ủy đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước công việc được giao; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho hiệu quả công việc; tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, quan liêu, xa rời quần chúng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị”.

Bài, ảnh: Vũ Tuấn Việt (Trường Chính trị tỉnh)
.