Hà Giang

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thành phố Hà Giang xây dựng, duy trì nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả

16:24, 23/04/2021

BHG - Việc học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thành phố Hà Giang thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm thực hiện, thành phố đã xây dựng, duy trì và nhân rộng được 240 mô hình, gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Lắp đặt camera an ninh theo hình thức xã hội hóa tại phường Nguyễn Trãi.
Lắp đặt camera an ninh theo hình thức xã hội hóa tại phường Nguyễn Trãi.

Cụ thể, năm 2016, thành phố triển khai thực hiện được 27 mô hình; năm 2017 thực hiện nhân rộng được 63 mô hình; năm 2018 có 42 mô hình; năm 2019 có 81 mô hình và nhân diện rộng được 359 điểm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh; năm 2020 tiếp tục duy trì được 27 mô hình…

Qua triển khai đã có nhiều xã, phường có cách làm sáng tạo, chủ đề thực hiện sát với tình hình của địa bàn, bám sát nghị quyết, chủ trương của Đảng và sự lãnh đạo, điều hành của thành phố. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, điển hình như các phong trào: Cải tạo vườn, đồi tạp; vệ sinh môi trường; chỉnh trang đô thị; mô hình "Biến rác thải thành tiền"; diễn đàn "Chiều thứ sáu nghe dân nói"; xã hội hóa lắp đặt camera an ninh và chỉnh trang đô thị; mô hình "Quảng trường em chăm"… Nhờ vậy, trong 5 năm qua, thành phố đã có 53 tập thể, 83 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Bàng Cường (Thành phố Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Đầu tàu" thi đua yêu nước

BHG - Quan tâm đổi mới nội dung và hình thức, chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác khen thưởng là cách làm hay và hiệu quả giúp phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Quản Bạ phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực.Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, 5 năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Quản Bạ đã đẩy mạnh phong trào thi đua đi vào thực chất, hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH...

29/09/2020
Thi đua xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương

BHG - Phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) gắn thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng (ĐBP) Lũng Cú (Đồng Văn) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc biên giới; từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh.

 

28/09/2020
Hăng say lao động, sáng tạo ở Xín Mần

BHG - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) của huyện Xín Mần đi vào thực chất và hiệu quả; tạo khí thế hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

 

28/09/2020
Tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

BHG - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", từ đầu năm đến nay, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ; tập trung xác định khâu đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

28/08/2020