Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thành phố Hà Giang xây dựng, duy trì nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả

Thứ Sáu, 23/04/2021, 16:24 (GMT+7)

BHG - Việc học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thành phố Hà Giang thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm thực hiện, thành phố đã xây dựng, duy trì và nhân rộng được 240 mô hình, gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Lắp đặt camera an ninh theo hình thức xã hội hóa tại phường Nguyễn Trãi.
Lắp đặt camera an ninh theo hình thức xã hội hóa tại phường Nguyễn Trãi.

Cụ thể, năm 2016, thành phố triển khai thực hiện được 27 mô hình; năm 2017 thực hiện nhân rộng được 63 mô hình; năm 2018 có 42 mô hình; năm 2019 có 81 mô hình và nhân diện rộng được 359 điểm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh; năm 2020 tiếp tục duy trì được 27 mô hình…

Qua triển khai đã có nhiều xã, phường có cách làm sáng tạo, chủ đề thực hiện sát với tình hình của địa bàn, bám sát nghị quyết, chủ trương của Đảng và sự lãnh đạo, điều hành của thành phố. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, điển hình như các phong trào: Cải tạo vườn, đồi tạp; vệ sinh môi trường; chỉnh trang đô thị; mô hình "Biến rác thải thành tiền"; diễn đàn "Chiều thứ sáu nghe dân nói"; xã hội hóa lắp đặt camera an ninh và chỉnh trang đô thị; mô hình "Quảng trường em chăm"… Nhờ vậy, trong 5 năm qua, thành phố đã có 53 tập thể, 83 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Bàng Cường (Thành phố Hà Giang)

.