Đảng bộ xã Nậm Dịch đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Thứ Tư, 20/05/2020, 09:11 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Nậm Dịch (Hoàng Su Phì) không ngừng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo động lực to lớn cho công cuộc phát triển KT – XH tại địa phương.

Nhân dân thôn 1 Thắng Lợi làm đường bê tông Nông thôn mới.
Nhân dân thôn 1 Thắng Lợi làm đường bê tông Nông thôn mới.

Là xã vừa sáp nhập từ xã Bản Péo và xã Nậm Dịch theo Nghị quyết 827 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. Ngay sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã Nậm Dịch đã tổ chức họp phân công các đồng chí Ủy viên BCH, BTV, cán bộ phụ trách chi bộ, thôn xây dựng chương trình hành động của năm 2020. Qua nắm bắt dư luận sau khi sáp nhập, đội ngũ cán bộ đều yên tâm công tác; nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo; chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở; công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” luôn được Đảng bộ xã Nậm Dịch chú trọng thực hiện và đạt kết quả tích cực. Đồng chí Đinh Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Hằng năm, 100% các cơ quan, đơn vị, chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương cũng như nhiệm vụ cụ thể. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách, tác phong công tác; tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa rời quần chúng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được Đảng giao phó.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, Đảng bộ xã Nậm Dịch đã chú trọng đưa nội dung tự phê bình và phê bình gắn với việc xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ nhất là trong các buổi sinh hoạt chuyên đề. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Với những nỗ lực không ngừng, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Nậm Dịch. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Đại Tâm

.