Học và làm theo Bác ở xã Ngàm Đăng Vài

Thứ Ba, 14/04/2020, 09:47 (GMT+7)

BHG - Thực hiện “3 khâu đột phá 6 chương trình trọng tâm” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; tích cực đổi mới tư duy, phát huy nội lực, dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân… là những việc làm thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ xã Ngàm Đăng Vài (Hoàng Su Phì) trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Tám lời dạy của Bác khi người lên thăm Hà Giang năm 1961.

Nhà lưu trú học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Ngàm Đăng Vài – công trình chào mừng đại hội Đảng bộ xã.
Nhà lưu trú học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Ngàm Đăng Vài – công trình chào mừng đại hội Đảng bộ xã. Ảnh TL

Là xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện, Ngàm Đăng Vài được biết đến là nơi có khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sản xuất không thuận lợi do thiếu nước, thiếu đất canh tác, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại đến một số thôn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, với gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, việc áp dụng KHKT vào sản xuất gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến phát triển KT – XH của địa phương. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 65%, thu nhập bình quân đạt thấp.

Trước những khó khăn đó, Đảng bộ xã đã đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, xác định các chương trình trọng tâm gắn với thực hiện Tám lời dạy của Bác. Theo đó, Đảng bộ xã đã tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với 8 dân tộc trên địa bàn, xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” tại 8/8 thôn, bản; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển KT – XH, xây dựng Nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân đã hiến 14.506 m2 đất, đóng góp trên 16.000 ngày công lao động, nâng cấp, mở mới, bê tông hóa được trên 15 km các tuyến đường trục thôn, liên thôn; tu sửa nhà văn hóa thôn, nâng cấp cơ sở vất chất trường học…

Cùng với đó, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh “tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn; chú ý bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng” theo lời dạy của Bác Hồ. Bên cạnh việc phát triển các cây lương thực truyền thống lúa, ngô, đậu tương để đảm bảo an ninh lương thực, xã đã vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng việc chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau chuyên canh hoặc trồng cỏ chăn nuôi gia súc. Đến nay, nhiều hộ mạnh dạn chuyển từ đất lúa sang trồng rau để nâng cao thu nhập. Hiện, diện tích trồng hoa màu của xã là 120 ha, đạt 139,5% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Tổng đàn gia súc của toàn xã là 3.227 con, gia cầm 16.320 con. Xã tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư mở rộng chuồng trại và quy mô chăn nuôi. Đồng thời, vận động nhân dân bảo vệ tốt diện tích 529 ha rừng hiện có. Từ năm 2015 đến nay, đã trồng mới được 219 ha rừng sản xuất, tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, nhằm thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, xã đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng đến đông đảo tầng lớp nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Đến nay, 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã cơ bản hoàn tất. Trong đó, công trình nhà lưu trú học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Ngàm Đăng Vài đã nhận được sự đóng góp rất lớn của nhân dân trên địa bàn bằng việc vận động nguồn kinh phí xã hội hóa được trên 400 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy xã, Vương Đào Tóng, cho biết: Khắc sâu lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, ra sức thi đua, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăm lo đời sống cho nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 19,2 triệu đồng/người/năm, đạt 128% Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 65% năm 2015 xuống còn 42,6% năm 2019. Đời sống nhân dân nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn có sự đổi thay đáng mừng.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.