Đồng Văn nhân rộng các tập thể điển hình làm theo Bác

Thứ Năm, 19/03/2020, 09:12 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), hàng năm, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đồng Văn  đã làm theo Bác bằng những hành động thiết thực nhất. Từ việc “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân” (chuyên đề 2019) đến việc “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...” (chuyên đề 2020);… Từ đó, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng…

Cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện tuyên truyền tại cơ sở.
Cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện tuyên truyền tại cơ sở.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 được diễn ra rộng khắp và có chiều sâu, huyện Đồng Văn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp phong phú gắn với việc xây dựng mô hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt. Các nội dung được đưa vào trong sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, cơ quan, đoàn thể một cách nền nếp, khoa học, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở, đơn vị. Nhờ đó, tư tưởng, đạo đức, ý thức rèn luyện và hành động của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, huyện tập trung nêu cao tinh thần gương mẫu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; gương mẫu thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tại các cơ quan hành chính, đẩy mạnh việc nâng cao ý thức trách nhiệm khi tiếp dân, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của người dân, tạo được niềm tin từ quần chúng nhân dân… Đến nay, hàng năm có hàng trăm tấm gương cá nhân, tập thể tiêu biểu làm theo Bác được hình thành. Các tập thể tiêu biểu như Chi bộ Phòng Văn hóa; Chi bộ Công an huyện; Chi bộ Văn phòng; các xã như: Xã Lũng Cú, Tả Lủng, Sủng Là,…

Được đánh giá là tập thể tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trung tâm Văn hóa TT&DL huyện Đồng Văn là một tập thể vững mạnh về mọi mặt. Bà Sùng Thị Say, Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa cho biết: Là đơn vị chuyên môn, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại trung tâm có những thuận lợi và khó khăn riêng. Để cán bộ, đảng viên trong cơ quan hiểu và thực hiện theo, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, lồng ghép vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các cán bộ, đảng viên trong cơ quan đều là những tuyên truyền viên, vì thế, việc triển khai khá thuận lợn, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao. Chúng tôi cũng luôn chú trọng tới việc nêu gương gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, từ đó xây dựng lên tập thể vững mạnh.

Cũng là một trong những tập thể điển hình trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, xã Tả Lủng đã có những cách làm riêng, phù hợpvà hiệu quả. Trong đó vấn đề xây dựng, phát triển kinh tế được lên hàng đầu. Đảng ủy xã đã đẩy mạnh việc vận động nhân dân cùng giúp nhau phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa truyền thống; thực hiện các phong trào tình nguyện,  tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Cụ thể như: Tình nguyện giúp đỡ các gia đình nghèo, hộ neo đơn sửa sang nhà cửa; giao cho Đoàn thanh niên đảm nhận các công trình thanh niên xây dựng Nông thôn mới, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế đáng học tập như: Các mô hình chăn nuôi thỏ, gà của thanh niên mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, phong trào hiến đất làm đường của người dân tại các thôn đã đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã. Hàng chục km đường bê tông nông thôn kiên cố, xuất hiện; giao thông đi lại thuận tiện, người dân đẩy mạnh buôn bán, trao đổi hàng hóa, từng bước đưa kinh tế xã vượt qua khó khăn…

Đồng chí Viên Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Nhiều năm qua, trên địa bàn huyện, tập thể các đơn vị, cơ quan đã hết sức tích cực, chủ động trong việc triển khai Chỉ thị 05 theo từng chuyên đề, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hoạt động này đã trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều có các hoạt động vinh danh, khen thưởng nhằm nhân rộng lên các cá nhân, tâp thể tiêu biểu này. Năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục quan triệt, phát động thi đua rộng rãi việc học tập và làm theo Bác với chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Từ đó, từng bước nâng cao ý thức của nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH của huyện Đồng Văn trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

            Bài, ảnh: My Ly

.