Đảng bộ xã Thanh Vân đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Thứ Ba, 04/02/2020, 09:40 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”; Đảng bộ xã Thanh Vân (Quản Bạ) đã đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào nề nếp và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đóng góp tích cực vào quá trình phát triển KT – XH của địa phương.

Người dân thôn Mỏ Sài chăn nuôi gia súc, nâng cao thu nhập.
Người dân thôn Mỏ Sài chăn nuôi gia súc, nâng cao thu nhập.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang” là một trong những nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các chi bộ phù hợp với tình hình điều kiện thực tiễn; đồng thời, chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên xây dựng chương trình hành động cá nhân theo đúng chủ đề của từng năm. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò gương mẫu của các đồng chí trong BCH Đảng bộ, lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được tăng cường. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công vụ; có ý thức đấu tranh tự phê bình, phê bình; có tinh thần đấu tranh phòng, chống suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn.

Đồng chí Giàng Mí Mua, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là địa phương còn nhiều khó khăn, những năm qua, việc làm sao để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi một cách hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân là vấn đề được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đặc biệt quan tâm. Nhằm thiết thực chăm lo đời sống nhân dân đúng như lời Bác Hồ dạy, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng trồng cỏ voi, phát triển đàn gia súc; trồng các cây có giá trị kinh tế cao như Hồng không hạt, dược liệu... Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều nêu cao trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong đời sống và công tác theo đạo đức, tác phong của Bác. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã còn quan tâm đến công tác tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến theo phương châm đúng người, đúng thực tế; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc thù của địa phương.

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Thanh Vân tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang” kết hợp chặt chẽ cùng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Với những cách làm cụ thể và thiết thực, trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều phong trào, tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo gương Bác, tạo tiền đề quan trọng trong việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Đại Tâm

.