Đảng bộ huyện Mèo Vạc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Thứ Ba, 03/09/2019, 10:28 (GMT+7)

BHG - Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; vì vậy, thời gian qua Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã triển khai, thực hiện bằng những việc làm cụ thể trong cán bộ, đảng viên.

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra mô hình trồng cây Đương quy tại thôn Sủng Cáng, xã Sủng Trà.     Ảnh: KIM TIẾN
Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra mô hình trồng cây Đương quy tại thôn Sủng Cáng, xã Sủng Trà. Ảnh: KIM TIẾN

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 đi vào thực tiễn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mèo Vạc đã xây dựng và ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện; trong đó, hướng dẫn các chi, Đảng bộ tổ chức học tập chuyên đề, xây dựng kế hoạch, chương trình học tập và làm theo; phát động các phong trào thiết thực theo từng đối tượng, từng hành động gắn nhiệm vụ chuyên môn; định hướng cho 100% các đồng chí trong cấp ủy từ huyện đến cơ sở, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động cá nhân về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó có việc đăng ký và cam kết làm theo Bác với những nội dung, tiêu chí cụ thể, dễ thực hiện, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và được đăng công khai trên Trang thông tin điện tử huyện cũng như thông báo trên hệ thống loa phát thanh nhằm đảm bảo công khai, dân chủ, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện theo dõi, giám sát việc “nói đi đôi với làm”.

Mô hình sửa chữa xe mô tô, máy nông nghiệp của đảng viên Hoàng Văn Mồ, thôn Pắc Dầu, xã Tát Ngà cho thu nhập cao.              Ảnh: HOÀNG TUYẾN
Mô hình sửa chữa xe mô tô, máy nông nghiệp của đảng viên Hoàng Văn Mồ, thôn Pắc Dầu, xã Tát Ngà cho thu nhập cao. Ảnh: HOÀNG TUYẾN

Đảng bộ huyện thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn huyện; chủ động chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh của địa phương, đơn vị; chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện tốt việc đối thoại với nhân dân định kỳ, tiếp nhận thông tin, lắng nghe kiến nghị của nhân dân, kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Riêng trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức được 218 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, với 5.473 người tham gia; tiếp nhận 773 ý kiến, kiến nghị, đã trả lời và giải quyết kịp thời 744 ý kiến, kiến nghị; tổ chức Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh căn cứ vào vị trí việc làm của bản thân, lựa chọn một hoặc nhiều nội dung để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo cho phù hợp, cụ thể, như: Cam kết động viên con cháu tham gia đi học đều, không tảo hôn; phát triển kinh tế, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; ăn ở hợp vệ sinh; xây dựng chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ… Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục, nhằm giới thiệu cho học sinh, học viên về nội dung hệ thống quan điểm tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, vừa nâng cao nhận thức cho các học sinh, học viên, đồng thời hình thành ý thức chấp hành tổ chức, kỷ luật. Ngoài ra, gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác với việc đánh giá, xếp loại rèn luyện của học sinh, học viên

Đồng chí Lê Minh Tân, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho BTV Huyện ủy gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4, khóa XII. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình hiệu quả, cách làm hay có sức lan tỏa rộng, gương “người tốt, việc tốt” trong toàn Đảng bộ huyện. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, học viên, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện vai trò nêu gương của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền để việc học và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài, ảnh: HOÀNG TUYẾN

.