Gần dân, trọng dân theo gương Bác

Thứ Sáu, 05/07/2019, 08:57 (GMT+7)

BHG - Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang nỗ lực thực hiện học tập và làm theo Bác, chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực; việc học tập và làm theo Bác đang tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm và trách nhiệm của mỗi người con nơi miền cực Bắc!

Chị Cháng Thị Hoa (bên trái), thôn Bản Bang, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) - điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác với mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.                                             Ảnh: An Giang
Chị Cháng Thị Hoa (bên trái), thôn Bản Bang, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) - điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác với mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Ảnh: An Giang

Thực hiện chủ đề năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp gắn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của T.Ư, tỉnh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên của các chi, đảng bộ; chủ động nghiên cứu và chỉ đạo lựa chọn những hạn chế tồn tại liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết…

Để triển khai hiệu quả và sâu rộng chuyên đề năm 2019, thời gian qua, huyện Bắc Mê đã có nhiều giải pháp, đưa việc học tập, làm theo Bác thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa 3 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt là: Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện chương trình công tác trọng tâm của tập thể và chương trình hành động của cá nhân; thực hiện tinh gọn tổ chức, bộ máy, cán bộ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc trong nhân dân, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của nhân dân giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện và thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên.

Với những chỉ đạo sát sao, rõ người, rõ việc, công tác triển khai chủ đề của năm 2019 trên địa bàn huyện đã thu được những kết quả khả quan, như: Cấp huyện tổ chức 1 hội nghị với 220 lượt cán bộ chủ chốt tham gia học tập; các chi, đảng bộ tổ chức được 59 hội nghị lồng ghép với hơn 3.829 cán bộ, đảng viên tham gia; có 59/59 chi, đảng bộ hoàn thành xây dựng chương trình công tác trọng tâm;  622/622 đồng chí cấp ủy viên, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp xây dựng chương trình hành động cá nhân; 1.584/1.584 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã xây dựng chương trình hành động cá nhân...

Triển khai việc học tâm và làm theo Bác trên địa bàn huyện Yên Minh, được BTV Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2019 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng xây dựng ý thức gần dân, sát dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn; phát huy dân chủ trong chỉ đạo, điều hành ở địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Minh, Sùng Mí Thề, cho biết: Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt xong chuyên đề năm 2019; qua các hội nghị phổ biến quán triệt, nhìn chung đa số đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đã nhận thức rõ nội dung cơ bản, cốt lõi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019; tạo được sự chuyển biến quan trọng trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp. BTV Huyện ủy chỉ đạo từng cán bộ, đảng viên khi xây dựng, thực hiện các chương trình hành động cần phải đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, đưa ra giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày và phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo nhất là trong xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân. Huyện ủy Yên Minh đang chỉ đạo các TCCSĐ, cơ quan, đoàn thể tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo Bác; đẩy mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, tác phong làm việc, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở; thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”…

Với phương châm thực hiện các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm; thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã tích cực triển khai việc học và làm theo Bác với nhiều cách làm sáng tạo, ý nghĩa, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT - XH của địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Xuyên hiện có 25 cơ sở hội, trên 16.600 hội viên. Thực hiện chuyên đề 2019, Hội đã chỉ đạo 100% các cơ sở hội tổ chức quán triệt thực hiện việc học tập và làm theo Bác và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đến từng cán bộ, hội viên, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ công tác. Tất cả cán bộ, hội viên đều đăng kí, cam kết việc làm theo thật cụ thể, sát thực với điều kiện, vị trí công tác của bản thân.

Hàng năm các cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền những mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương, như: Mô hình “Tuyến đường tự quản”, “tuyến phố văn minh”, “Ngày thứ Bảy đoàn kết”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thôn tự quản về bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp”, “Chi hội phụ nữ chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn”, “Trồng hoa tuyến đường tự quản”. Đặc biệt, phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua phong trào, Hội đã vận động, tiết kiệm được trên 800 triệu đồng với trên 8.800 hội viên tham gia; cho 398 phụ nữ nghèo vay để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, hoạt động hội viên phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế thông qua các hình thức, như: Hỗ trợ ngày công; cây, con giống; hũ gạo tiết kiệm; nuôi heo đất… đã hỗ trợ hàng trăm phụ nữ có nhà ở và tư liệu sản xuất.

Chị Lê Thị Tuyết Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Xuyên, cho biết: Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên tại mỗi cơ sở hội và hội viên với những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, được các cấp hội vinh danh. Để phong trào đi vào thực chất, có chiều sâu, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên; nhân rộng các mô hình, cách làm hay, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Xác định việc “Nói đi đôi với làm” là yếu tố quan trọng nhất trong việc đăng ký các phần việc làm theo Bác và lấy kết quả làm theo để đánh chất chất lượng cán bộ, hội viên.

… Kết quả triển khai thời gian qua cho thấy, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, hành động, việc làm cụ thể của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Từ những việc làm cụ thể đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

AN DƯƠNG - HOÀNG YẾN - HỒNG CỪ và BIỆN LUÂN

.