Đảng bộ xã Nấm Dẩn thực hiện tốt lời Bác dạy

Thứ Tư, 10/07/2019, 08:22 (GMT+7)

BHG - Thi đua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Nấm Dẩn (Xín Mần) xác định: Học tập và làm theo Bác phải từ những việc làm cụ thể; đồng hành, lắng nghe ý kiến nhân dân, cùng bà con vượt qua khó khăn.

Cán bộ xã Nấm Dẩn thăm hỏi đời sống các gia đình trên địa bàn.
Cán bộ xã Nấm Dẩn thăm hỏi đời sống các gia đình trên địa bàn.

Đảng bộ xã Nấm Dẩn chủ trương tiếp tục triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019 là: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân. Các chi bộ thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, lắng nghe và tôn trọng những ý kiến đóng góp xây dựng đời sống và phát triển kinh tế của bà con; vừa là tấm gương về đạo đức, lối sống và lao động, vừa biết tiếp thu những ý kiến của nhân dân. Qua đó, tạo được những chuyển biến về nhận thức và tác phong của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới.

Đồng chí Trương Thị Coi, Bí thư Đảng ủy xã Nấm Dẩn, cho biết: Việc học tập và làm theo Bác luôn được Đảng bộ xã quan tâm đi sâu vào thực hiện chủ đề năm 2019, trong đó, chú trọng các mô hình đảng viên, phát triển kinh tế, đảng viên vận động người thân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên địa bàn xã. Đảng bộ xã Nấm Dẩn hiện có 17 chi bộ, trong đó, 12 chi bộ thôn, bản với tổng số 239 đảng viên. Đây chính là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phát triển KT-XH tại địa phương. Với khẩu hiệu đảng viên nói đi đôi với làm đã phát huy sức dân trong lao động sản xuất. Đến nay, toàn xã có tổng đàn gia súc đạt 7.757 con; trong đó, đàn trâu, bò 1.746 con, dê 2.607 con, lợn 3.341 con, ong 373 tổ; chuyển đổi được nhiều loại cây trồng mới như Dong giềng, Sa nhân, Chuối tiêu hồng và tăng diện tích các loại cây trồng thế mạnh, như: Thảo quả, chè… Trong xây dựng Nông thôn mới, các tiêu chí đã hoàn thiện được đảm bảo và phát huy; các mô hình phát triển chăn nuôi gắn với di chuyển chuồng trại ra xa nhà được nhân rộng...

Có thể nói, với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của Đảng bộ xã Nấm Dẩn đã góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng trong tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: TRỌNG TOAN

.