Người lao động Petrolimex Hà Giang: Trách nhiệm – Tri thức – Văn minh

Thứ Hai, 13/05/2019, 10:46 (GMT+7)

BHG - Là doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng xăng, dầu, các sản phẩm hóa dầu phục vụ mục tiêu phát triển KT - XH, AN - QP và đời sống nhân dân địa phương; những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Giang (Petrolimex Hà Giang) đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ Petrolimex Hà Giang thực hiện “Quy trình bán hàng 5 bước”.
Cán bộ Petrolimex Hà Giang thực hiện “Quy trình bán hàng 5 bước”.

Hiện nay, Đảng bộ Petrolimex Hà Giang có 41 đảng viên; 3 chi bộ trực thuộc, 27 cửa hàng xăng dầu trải đều các địa phương trong tỉnh. Để công tác chỉ đạo được kịp thời, toàn diện, các cửa hàng xăng dầu được ghép với các phòng nghiệp vụ, thành lập chi bộ. Đảng bộ Công ty luôn quán triệt, học tập và triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy bằng nhiều hình thức, phù hợp điều kiện kinh doanh. Hàng tháng, Đảng ủy tổ chức họp Đảng bộ mở rộng, đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo; kết quả thực hiện các kết luận trong phiên họp trước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. Các đồng chí trong BCH Đảng ủy được phân công phụ trách cụ thể từng lĩnh vực, chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đảng bộ Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc; đánh giá dân chủ, khách quan từng đảng viên; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ. Các cán bộ, đảng viên đều thẳng thắng góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng; đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng bộ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và người lao động; luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm.

Đảng bộ gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị với các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sáng kiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. Với chủ đề học tập và làm theo Bác năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, Đảng bộ Công ty đã triển khai đến từng chi bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên xây dựng chương trình hành động cá nhân, nội dung đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Đảng bộ sẽ căn cứ vào nội dung đăng ký và kết quả học tập để để đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm.

Cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo Bác theo chủ đề năm 2019, Đảng bộ chú trọng xây dựng hình ảnh người lao động Petrolimex Hà Giang “Trách nhiệm - Tri thức - Văn minh”; thực hiện “Quy trình bán hàng 5 bước” tại các tất cả các cửa hàng xăng dầu (Hướng dẫn khách hàng vào vị trí, chào hỏi và xác nhận nhu cầu; mời khách hàng xác nhận màn hình cột bơm đang ở số 0; bơm hàng đúng, đủ theo yêu cầu; mời khách hàng xác nhận màn hình cột bơm trước khi thanh toán; nhận và xác nhận số tiền, cảm ơn khách hàng). Việc áp dụng “Quy trình bán hàng 5 bước” nhằm công khai, minh bạch giao dịch tại cửa hàng xăng dầu; chuẩn hóa phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, chu đáo, ứng xử văn minh; qua đó, củng cố vững chắc niềm tin của khách hàng; nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty triển khai thực hiện “mô hình 5S” trong sản xuất, kinh doanh gồm: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, dễ dàng thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tạo tinh thần làm việc cởi mở, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng suất lao động.

Từ các phong trào thi đua, Công ty luôn đạt nhiều kết quả quan trọng trong kinh doanh. 4 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty đạt trên 307 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 74,75 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt trên 12 tiệu đồng/người/tháng. Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, Công ty luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội: Vận động người lao động đóng góp ngày lương, phối hợp với nhiều đơn vị trong cả nước hỗ trợ, tặng quà, xây dựng trường học… cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrolimex Hà Giang Trần Thị Thu Hương khẳng định: Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là “kim chỉ nam” để Công ty xây dựng hình ảnh người lao động Petrolimex Hà Giang gần gũi, thân thiện, phục vụ nhân dân; hướng đến sự hài lòng của nhân dân”.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.