Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 04/03/2019, 10:08 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Kế hoạch số 387-KH/TU, ngày 27/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. BTV Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 408 - KH/TU tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Dưới đây là nội dung Kế hoạch (bạn đọc có thể kích link dưới để xem nội dung).

>>Kế hoạch tổ chức Hội thi…

 

.