Bắc Mê: Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Tư, 30/01/2019, 11:09 (GMT+7)

BHG - Ngày 29.1, huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các xã, thị trấn.

Lãnh đạo huyện Bắc Mê khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo huyện Bắc Mê khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Bắc Mê và đang dần đi vào nề nếp, trở thành ý thức tự giác, thiết thực. Qua đó trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo các Chi, Đảng bộ, cơ quan đơn vị đươc nâng cao, thể hiện  rõ trong việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh tần thái độ phục vụ nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ. Một số vấn đề bức xúc ở cơ sở được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều hơn tấm gương điển hình, những mô hình tiêu biểu trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. UBND huyện Bắc Mê khen thưởng 55 tập thể, 66 cá nhân thực hiện tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

                                                          Tin, ảnh:  Đức Toàn (TTVHTT&DL Bắc Mê)

.