Bắc Mê lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

Thứ Năm, 27/12/2018, 08:52 (GMT+7)

BHG - Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được huyện Bắc Mê thực hiện theo các chuyên đề hàng năm; thông qua kế hoạch cụ thể của từng chi, Đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã và đang tạo sức lan tỏa; hình thành nhiều cách làm hay và tạo nên phong trào thi đua sôi nổi.

Đại hội Liên đội Trường PTDTBT - TH Yên Cường I, huyện Bắc Mê nhiệm kỳ 2017 -  2018 góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thiếu niên.
Đại hội Liên đội Trường PTDTBT - TH Yên Cường I, huyện Bắc Mê nhiệm kỳ 2017 - 2018 góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thiếu niên.

Việc triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được huyện thực hiện một cách sáng tạo, với nhiều hình thức phong phu, như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo các chi, Đảng bộ thực hiện tốt việc xây dựng chương trình hành động; thực hiện trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung đột phá về nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất...

Với việc tích cực triển khai và tuyên truyền Chỉ thị 05 đã góp phần tạo nên những hành động thực tiễn như: Duy trì hoạt động của Nhóm Thiện nguyện với nồi cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê; kêu gọi các tâm lòng hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ các điểm trường, hộ nghèo, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Qua đó, đã xuất hiện những tấm gương điển hình, như: Bác Nèn Văn Kiểm, thôn Nà Pâu, xã Lạc Nông vận động nhân dân đóng góp kinh phí kéo điện lưới Quốc gia sang xóm Pì Nặm cho 7 hộ, với số tiền 130 triệu đồng; anh Nông Quốc Chài, thôn Bản Đúng, xã Đường Hồng hiến đất để xây dựng điểm trường với diện tích 6.000m2; chị Nông Thị Hiên, thôn Nà Cau, xã Minh Ngọc vận động nhân dân hiến đất làm đường nội thôn...

Học tập và làm theo Bác tại Bắc Mê còn là việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống. Trong năm, huyện tổ chức thành công Hội thảo Khoa học về di tích lịch sử Căng Bắc Mê; Hội thi “Dân vận khéo”. Nhiều đơn vị, trường học vận dụng linh hoạt tư tưởng của Bác vào dạy và học, tổ chức các hội thi: Chúng em kể chuyện về Bác Hồ; duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt dưới Cờ gắn với tuyên truyền kỹ năng sống và văn hóa truyền thống vào sáng thứ hai hàng tuần. Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở chủ động đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình sinh hoạt Đoàn, Đội.

Để tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới; huyện Bắc Mê đã triển khai tuyên truyền và học tập chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các chi, Đảng bộ; các cơ quan, đơn vị để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém...

Bài, ảnh: Hoàng Yến

.