Yên Minh linh hoạt triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 11/09/2018, 08:23 (GMT+7)

BHG - Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...; hơn 2 năm qua, Đảng bộ huyện Yên Minh đã tích cực quán triệt, linh hoạt triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, công chức xã Na Khê học tập theo Bác, gương mẫu trong thực thi công vụ.
Cán bộ, công chức xã Na Khê học tập theo Bác, gương mẫu trong thực thi công vụ.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ tháng 10.2016 đến nay, Huyện ủy Yên Minh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện, phổ biến, quán triệt và triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện tới các cấp ủy Đảng từ huyện đến xã, thôn. Đặc biệt, BTV Huyện ủy Yên Minh đã lựa chọn 3 Đảng bộ và 2 chi bộ khối cơ quan để chỉ đạo thực hiện điểm và rút kinh nghiệm nhân rộng. Đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bổ sung thêm phần chuẩn mực đạo đức và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tới tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện. Tập thể xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tập trung vào việc cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, xác định những nội dung công việc cụ thể để tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đối với mỗi cá nhân, phải xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả định kỳ với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác. Riêng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy Yên Minh cũng chỉ đạo các chi, đảng bộ lựa chọn, xác định một số nội dung cụ thể, vấn đề nổi cộm gây bức xúc ở địa phương, trong cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, giải quyết, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh; xây dựng hoàn thiện và thực hiện những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại từng cơ quan, đơn vị, với phương châm sát với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm. Đặc biệt, trong năm 2018, BTV Huyện ủy Yên Minh đã chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Nghĩa là: Bất kỳ công việc, nhiệm vụ gì, cấp trên (từ tập thể đến cá nhân) cũng phải gương mẫu làm trước, sau đó đến cấp dưới; đảng viên trong tổ chức Đảng làm trước, quần chúng nhân dân làm sau và đã nói ra thì từ lãnh đạo, đến nhân viên, từ cán bộ, đến đảng viên phải làm như đã nói…

Hơn nữa, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 BTV Huyện ủy Yên Minh đã chỉ đạo phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết T.Ư khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời, gắn với thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” và Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm”. Trong hơn 2 năm, các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Yên Minh đã tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05 tới trên 5.000 cán bộ công chức, viên chức, đảng viên toàn huyện.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Minh, Hoàng Quang Hoàn khẳng định: Từ thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ huyện Yên Minh đã phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên với những mô hình tác động tích cực và góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân.

DUY TUẤN

.