Người dân xã Cán Tỷ tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước

Thứ Ba, 04/09/2018, 07:45 (GMT+7)

BHG - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, những năm qua, nhân dân xã Cán Tỷ (Quản Bạ) đã phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực kinh tế. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Về thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ, trước mắt chúng tôi là những con đường bê - tông trải dài tới từng thôn, xóm; cuộc sống khó khăn của người Mông dần được đẩy lùi. Bí thư Chi bộ thôn Đầu Cầu 2 Hạng Mí Vư chia sẻ: Trong thôn, hộ nào cũng nuôi trâu, bò; ngô, thóc đầy bồ… Với trách nhiệm  người đứng đầu thôn, tôi thường xuyên tuyên truyền cho bà con các chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện như Nghị quyết số 209 và 86 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 14 của HĐND huyện về hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi. Những chính sách hỗ trợ của Nhà nước thực sự trở thành đòn bẩy, tiếp thêm sức mạnh để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nuôi trâu, bò theo hướng hàng hóa, phát triển nghề dệt lanh truyền thống.

Anh Hạng Mí Vư, thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ chăn nuôi bò hàng hóa mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.
Anh Hạng Mí Vư, thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ chăn nuôi bò hàng hóa mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Niềm vui từ các phong trào thi đua phát triển kinh tế đang lan tỏa đến từng ngôi nhà. Chị Sùng Thị Máy, Phó Chủ nhiệm HTX Dệt lanh truyền thống Cán Tỷ cho biết: Thực hiện các phong trào thi đua, người dân đã mạnh dan phát triển nghề dệt lanh truyền thống, tạo thu nhập ổn định. Bà con trong thôn ai cũng biết cách phát triển kinh tế nên đời sống tốt hơn xưa nhiều.

Nhận thức được tầm quan trọng của các đợt thi đua nhằm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển KT-XH, cấp ủy, chính quyền xã Cán Tỷ đã chú trọng công tác lãnh, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện. Bí thư Đảng ủy xã Cán Tỷ Sùng Mí Lùng cho biết: Ngay từ đầu năm, xã đã phát động các phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân với khẩu hiệu “Chính quyền, Công đoàn, toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra”. Từ đó, nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước được đổi mới, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến đã nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Thông qua việc tích cực tuyên truyền phát triển kinh tế, trên địa bàn xã đã xuất hiện 30 mô hình tiêu biểu. Trong đó, có 1 mô hình nuôi 20 con bò, nhiều hộ nuôi từ 10 con bò trở lên và nuôi bò vỗ béo bán tại các chợ Mèo Vạc, Đồng Văn, Tráng Kìm (Quản Bạ). Để dân nghe, làm theo, người đứng đầu phải gương mẫu “Nói đi đôi với làm”, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đơn cử như, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã đã nuôi 18 con bò, cán bộ khuyến nông nuôi 5 con bò, Bí thư Đoàn xã nuôi 10 con bò, Bí thư chi bộ ở các thôn nuôi từ 5 con bò trở lên… 

Từ phong trào thi đua yêu nước, đời sống nhân dân đã và đang có những bước phát triển vượt bậc; các điển hình tiên tiến được xã thường xuyên phổ biến, nhân rộng. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 1.158 ha; bình quân lương thực đầu người 412 kg; đàn đại gia súc có 1.879 con; xã đạt 6/19 tiêu chí Nông thôn mới...

Bài, ảnh: Lê Hải

.