Đảng bộ thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Thứ Sáu, 06/07/2018, 08:19 (GMT+7)

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ thành phố Hà Giang (TPHG) đặc biệt quan tâm.

Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Hà Giang tiếp nhận hồ sơ kết nạp đảng viên mới.
Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Hà Giang tiếp nhận hồ sơ kết nạp đảng viên mới.

Hiện nay, Đảng bộ TPHG có 4.649 đảng viên và 80 đảng viên dự bị, thuộc 47 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc. Khi kết nạp đảng viên mới, Đảng bộ TPHG “nắm vững phương châm phát triển Đảng là trọng chất hơn lượng” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, việc xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên được thực hiện sát với điều kiện thực tiễn của địa phương và có sự lãnh, chỉ đạo thường xuyên của BTV Thành ủy. Cùng với đó, cấp ủy cơ sở đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, quần chúng nhân dân, thông qua việc phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Điều này giúp đối tượng cảm tình Đảng có nhận thức đúng đắn về Đảng; tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên...

Đặc biệt, trước mỗi kỳ họp BTV Thành ủy xét kết nạp đảng viên mới, Ban Tổ chức Thành ủy đều có công văn gửi các Ban xây dựng Đảng Thành ủy cho ý kiến đối với từng trường hợp xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; nhờ đó, chất lượng đảng viên được nâng cao. Thường trực Thành ủy còn giao nhiệm vụ cho các Ban xây dựng Đảng Thành ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, hoặc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Từ đó, giúp đảng viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác…

Thực tiễn cho thấy: Đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên quyết định. Số lượng đảng viên chỉ trở thành sức mạnh khi đạt những yêu cầu về chất lượng. Khắc sâu lời dạy này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, số đảng viên được kết nạp Đảng tại các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ TPHG đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trong Điều lệ Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ TPHG còn chú trọng vào đối tượng người trẻ tuổi, phụ nữ, người dân tộc thiểu số, dân quân tự vệ, dự bị động viên để giới thiệu cho Đảng. Và đó là những quần chúng ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ, mục đích, lý tưởng vào Đảng đúng đắn, trong sáng, được nhân dân tín nhiệm...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Giang Mai Trung Tuấn chia sẻ: Không chỉ chú trọng tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng Đảng, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ đối với người xin vào Đảng, Đảng bộ TPHG còn đảm bảo nguyên tắc phát triển tổ chức Đảng “một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực tiễn cho thấy, qua quá trình phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng, nhiều quần chúng trẻ, ưu tú, là người dân tộc thiểu số, thuộc nhiều ngành, nghề trong xã hội vinh dự có tên trong hàng ngũ của Đảng, như các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Huệ, dân tộc Tày (sinh năm 1995), thuộc Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố (Đảng bộ TPHG); Sùng Quán Châu, dân tộc Mông (sinh năm 1994), thuộc Chi bộ Đội thi hành án Hình sự - Hỗ trợ tư pháp (Đảng bộ Công an TPHG); Nguyễn Đỗ Minh Hằng – sinh năm 1993, dân tộc Cờ Lao, sinh hoạt tại Chi bộ cơ quan phường Minh Khai (Đảng bộ phường Minh Khai) hay đảng viên người dân tộc Dao – Bàn Văn Đài, Chi bộ thôn Cao Bành (Đảng bộ xã Phương Thiện); đảng viên Nguyễn Văn Tiến, Chi bộ 1 (Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường – Đô thị Hà Giang)…

 “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều. Tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”; “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Khắc sâu những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ TPHG đã và đang xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh về số lượng và chất lượng. Từ kết quả phân loại, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2017 cho thấy: Trong tổng số 47 TCCSĐ tham gia đánh giá, phân loại chất lượng, có 61,7% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh; 38,3% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong tổng số 4.109 đảng viên được phân loại, có 13,48% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 73,66% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 12,67% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 0,19%.

 Thực tiễn cho thấy, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành “kim chỉ nam” cho công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ TPHG. Từ việc coi trọng chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới đã thêm nguồn sinh lực để Đảng bộ TPHG không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.