Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 13/05/2017, 20:46 (GMT+7)

 

LTS: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/T.Ư về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn từ nhân cách của Người, từ số này, Báo Hà Giang mở Chuyên mục “Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

BÁO HÀ GIANG

.