Động lực để huyện Bắc Mê phát triển toàn diện

Thứ Tư, 28/12/2016, 07:54 (GMT+7)

BHG- Sau khi có kế hoạch triển khai phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang của Tỉnh ủy được ban hành, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua đó, tạo được khí thế thi đua lao động sản xuất và công tác của cán bộ, nhân dân trong toàn huyện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ở địa phương.

Từ phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn, người dân trên địa bàn huyện Bắc Mê đã tích cực tăng gia lao động sản xuất, dần thoát nghèo.
Từ phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn, người dân trên địa bàn huyện Bắc Mê đã tích cực tăng gia lao động sản xuất, dần thoát nghèo.

Cách đây 55 năm, ngày 26.3.1961, tỉnh Hà Giang vinh dự được đón Bác Hồ lên thăm. Trong buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bác đã ân cần căn dặn đồng bào đoàn kết, yêu thương nhau, chăm chỉ lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tích cực học tập, bảo vệ môi trường, chống tham ô, lãng phí để xây dựng tỉnh giàu mạnh. Để thực hiện tốt phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn, huyện Bắc Mê đã cụ thể hóa thành các nội dung. Căn cứ nội dung phong trào thi đua với chức năng nhiệm vụ, điều kiện cụ thể trong các cơ, quan đơn vị đăng ký thực hiện; các tổ chức cơ sở Đảng đã đưa nội dung 8 lời Bác Hồ căn dặn vào Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện. Đồng thời, phân công các thành viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở phụ trách theo từng lĩnh vực cụ thể, định kỳ hàng tháng, hàng quý tiến hành kiểm điểm, đánh giá quá trình thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn ở đơn vị mình.

Qua tổ chức thực hiện phong trào thi đua, huyện Bắc Mê đã đạt được một số kết quả nổi bật; các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã đẩy mạnh phong trào thi đua tập trung tối đa nguồn lực, chính sách, chương trình giảm nghèo để giúp người nghèo phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó, các thành phần kinh tế hợp tác, kinh tế hộ cũng đã từng bước hình thành và phát triển mạnh như: Hình thành vùng sản xuất tập trung, trồng 140 ha chuối xuất khẩu tại xã Yên Định; 144 ha cây hồi tại xã Đường  Âm; 172 ha nghệ nguyên liệu tại các xã Yên Định, Minh Ngọc, Minh Sơn... Nhiều phong trào đã phát huy được tính hiệu quả trong đó phải kể đến phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên Hội Nông dân. Nông dân đã có ý thức coi trọng phát triển hàng hóa, coi trọng chất lượng cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt, trong chăn nuôi huyện đã triển khai các mô hình, đề án phát triển diện tích chăn nuôi đại gia súc theo mô hình thâm canh; nhân rộng mô hình chăn nuôi bò nhốt... Bên cạnh đó, phong trào xây dựng Nông thôn mới cũng được nhân dân đồng thuận thực hiện. Riêng trong năm 2016, đã tổ chức được 81 đợt ra quân thực hiện xây dựng Nông thôn mới với 9.051 lượt người tham gia nạo vét khơi thông cống dãnh và chỉnh trang khuôn viên  gia đình... Nhân dân đóng góp 3.502 ngày công lao động và hiến 5.163 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Tổ chức phát động giúp đỡ 128 hộ nghèo xã Minh Ngọc các tổ chức, cá nhân đến nay đã ủng hộ giúp đỡ mua dê, lợn, quần áo, sửa lại nhà cửa với số tiền khoảng trên 283 triệu đồng... Để đạt được kết quả đó chính là việc thực hiện có hiệu quả 8 lời Bác Hồ căn dặn, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê cho biết: Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn tỉnh Hà Giang, đối với huyện Bắc Mê, ngay sau khi Tỉnh ủy Hà Giang phát động phong trào thi đua thực hiện lời Bác, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân. Qua phong trào thi đua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện đã có những bước chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động trong việc thực hiện phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong việc chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng cỏ; chuyển đổi khung thời vụ đưa các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua, tin rằng phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang trên địa bàn huyện Bắc Mê sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong lao động sản xuất, học tập và công tác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng huyện Bắc Mê ngày càng phát triển toàn diện.

VĂN QUÂN

.